جمع سفارش:


ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ مهندسی بهداشت محیط در بیمارستان ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۷۴-۱ ۲۹۸ آوای قلم ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ روش‌های نوین تصفیه فاضلاب صنایع نساجی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۷-۶ ۱۸۴ آوای قلم ۱,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ استفاده کم خطر دوباره آب ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۴-۵ ۳۱۲ آوای قلم ۲,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ تاریخ آبرسانی در استان بوشهر(مروری بررویدادهای دو قرن اخیر) ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۵-۲ ۲۲۴ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ گریتا و غولها ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۷۲-۷ ۳۲ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ راهنمای کاربردی بهداشت محیط برای پیشگیری از شیوع کرونا در صنایع ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۸۱-۹ ۵۰۸ آوای قلم ۳,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ آب‌های نامتعارف: راه حلی پایدار برای کمبود آب ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۷۳-۴ ۰ آوای قلم ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ ارزیابی چرخه عمر تجهیزات روشنایی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۲۵-۸۳-۳ ۱۴۳ آوای قلم ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ مواد معدنی و تعادل آن در آب آشامیدنی(ضرورت، اهمیت سلامتی، ملاحظات ایمنی) ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۲-۱ ۲۱۰ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ محافظت از کارکنان فاضلاب در برابر کووید-19 و سایر مخاطرات بیولوژیکی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۷۰-۳ ۱۰۲ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﮏ‌زدایی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۷۱-۰ ۳۳۴ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ فرآیندهای فاضلابرو(مهندسی فرآیندهای میکروبی و شیمیایی در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب) ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۶۱-۱ ۴۵۲ آوای قلم ۲,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ سازمان دیجیتال ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۵۹-۸ ۲۱۰ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ بهترین روش‌های نظافت و گندزدایی محیط مراکز بهداشتی درمانی با منابع محدود ۱۴۴ آوای قلم ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ برنامه‌ریزی برای خدمات اکوسیستمی در شهرها ۹۷۸-۷۶۵۲-۷۶۵۲-۶۲-۸ ۱۲۹ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ آلودگی ویروسی محیط زیست ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۲۴-۶ ۳۲۴ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ مدیریت پسماند بیمارستانی در دوران شیوع بیماری‌های واگیردار ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۶۰-۴ ۱۷۲ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ مدیریت، تصفیه و دفع فاضلاب صنعتی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۲۲-۲ ۴۶۴ آوای قلم ۳,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ سفر شگفت‌انگیز آب (کتابهای بیداری) ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۵۰-۵ ۲۴ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰ تصفیه فاضلاب صنعتی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۲۰-۸‬ ۱۸۴ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱ هیدروژئولوژی عملی و کاربردی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۴۵-۱ ۵۶۴ آوای قلم ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲ کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی محیط‌‌زیست با DVD ۹۷۸۶۲۲۷۶۵۲۲۱۵ ‭‬ ۲۶۴ آوای قلم ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳ آلودگی صنعتی ۹۷۸۶۲۲۷۶۵۲۰۳۱ ۳۹۰ آوای قلم ۲,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴ فرصت‌ها و چالش‌های تولید کمپوست از پسماند شهری ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۹-۰ ۱۲۹ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵ تولید انرژی از پسماند - فناوری‌ها و اجرای پروژه‌ها(نیروگاه زباله‌سوز) ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۶-۶ ۲۲۴ آوای قلم ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶ مبانی و تئوری ارزیابی چرخه‌ی عمر ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۳-۸ ۳۵۲ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷ نگاهی جامع به ارزیابی چرخه حیات ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۲۵-۳‬‬‬ ۱۹۲ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸ نکات فنی نحوه‌ی محاسبه هزینه‌های تخریب و آلودگی محیط زیست (برای جلب نظر قضات، کارشناسان و وکلای محترم دادگستری) ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۰۲-۴ ۱۱۵ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹ راهنمای بهسازی کشتی ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۹۷۸ ۱۵۰ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰ بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب(جلد دوم-ویرایش اول)ویژه فاضلاب شهری ۹۷۸۶۲۲۷۶۵۲۱۶۵ ۵۴۲ آوای قلم ۳,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱ بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب(جلد اول-ویرایش اول) ویژه فاضلاب شهری ۹۷۸۶۲۲۷۶۵۲۱۶۱ ۵۳۴ آوای قلم ۳,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲ مدیریت محیط زیستی در صنعت مواد رنگزا و رنگدانه‌ها ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۱۹-۲ ۱۸۴ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳ اصول و شیوه‌های بهره‌برداری از تاسیسات آب‌رسانی: تصفیه آب ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۴-۷ ۴۷۸ آوای قلم ۳,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴ مدیریت کشتیرانی سبز ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۱-۸ ۱۷۶ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵ مدیریت فاضلاب و جامدات زیستی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۶-۱ ۲۱۶ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶ استاندارد بین‌المللی ایزو (ISO 37500:2014) راهنمایی برای برون‌سپاری ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۰-۶ ۱۱۲ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷ شیمی فرایندها براساس سرفصل‌های رشته‌ی مهندسی بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۸۹-۳ ۲۱۶ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸ راه‌اندازی و بهره‌برداری از مراکز پذیرش و ذخیره‌سازی پسماندهای خطرناک خانگی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۹-۵ ۱۳۹ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۹ اصول کلی طراحی و نگارش طرح بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE PLAN) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۹-۲ ۱۳۷ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۰ مدیریت پسماندها با رویکرد ارزیابی چرخه حیات ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۰-۹ ۴۴۶ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۱ اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت دوم: پمپ و پمپاژ، انتقال و توزیع شهری، آبرسانی ساختمانی و نیاز آبی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۰۱-۷ ۲۴۸ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۲ اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت اول: منابع و کیفیت آب، مکانیک سیالات و هیدرولیک ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۰۰-۰ ۲۰۰ آوای قلم ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۳ مجموعه آزمون‌های کارشنا س رسمی دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست شامل کلیه آزمون های برگزار شده توسط شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۸-۵ ۱۰۷ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۴ راهنمای کاربرد آب بازیافتی در مصارف تغذیه مصنوعی ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۳-۰ ۱۱۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۵ بررسی راهبردها، اصول و موضوعات کلیدی رایج در حوزه تدوین نقشه راه فناوری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۵-۸ ۱۲۸ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۶ مهار هیولای 20 میلیون تُنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۳-۲ ۴۰ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۷ راهنمای کاربردی مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۵-۶ ۲۷۶ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۸ ایمنی بیمار ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۴۵-۹ ۱۹۸ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۹ آشنایی با بیرینگ‌های غلتشی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۷-۶ ۱۲۴ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۰ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۳-۴ ۱۵۲ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۱ تحلیلی بر آینده و نسل آتی بازارهای امنیت سایبری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۹-۷ ۱۳۲ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۲ شناخت اکوسیستم زﻧﺠﯿﺮهﺑﻠﻮﮐﯽ ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۲-۷ ۱۶۰ آوای قلم ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۳ نگاهی تحلیلی بر معماری فناوری زنجیره‌بلوکی و بررسی پلتفرم‌های منتخب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۹-۷ ۲۷۴ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۴ ارزیابی امنیت اطلاعات، نگاهی تحلیلی بر معیارهای سنجش امنیت ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۶-۴ ۰ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۵ بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید-19) اپیدمیولوژی، بیماری‌زایی، تشخیص و درمان ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۸۸-۶ ۳۱۶ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۶ ﻫﮏﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎیﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌتی : رﻣﻮز و راهﺣﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿتی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۳-۲ ۵۲۸ آوای قلم ۲,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۷ رده تهدید و حفاظتی حیات وحش ایران در IUCN، CITES و قوانین ملی ایران به انضمام معیارهای IUCN با صفحات رنگی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۰-۱ ۱۸۰ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۸ کتاب همراه برای کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۸-۸ ۲۹۸ آوای قلم ۲,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۹ مبانی حکمرانی آب (چارچوبی برای مدیریت جامع آب) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۰-۳ ۲۴۸ انتشارات آوای قلم ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۰ کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی) (GIS در مطالعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با DVD ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۶-۸ ۲۴۸ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۱ اکولوژی سیمای سرزمین شهری(شبکه‌های محیط زیستی و کیفیت زندگی) ۹۷۸-۶۷۱۰-۴۵-۱ ۲۰۶ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۲ 20 مهارت ضروری در GIS ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۴۳۵ ۱۷۴ آوای قلم ۱,۰۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۳ مدیریت برون ‌سپاری در صنعت آب و فاضلاب بر اساس استاندارد بین‌ المللی ایزو (ISO 37500: 2014) ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۲۵۱ ۱۹۲ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۴ اصول مهندسی و مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۴۲-۸ ۳۰۴ آوای قلم ۲,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۵ ارزیابی میدانی تاسیسات مخازن آب شرب ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۳-۸ ۱۴۸ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۶ نیترات در آب شرب و ارزیابی فنی اقتصادی روش‌های حذف آن ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۹-۹ ۳۲۰ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۷ طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سایت پردازش پسماند با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۲-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۸ مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت محیط ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۳-۷ ۹۶ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۹ قوانین جدید بازاریابی سبز(استراتژی‏ها، ابزارها و گرایشات برای نشان تجاری پایدار) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۶-۹ ۲۸۰ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۰ انفجار و تجهیزات ضد انفجار: (ابزار دقیق در مناطق خطرناک) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۹-۰ ۲۵۱ آوای قلم ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۱ In Proper Balance: Eco-friendly Mining in Islamic Countries ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۸-۲ ۱۲۸ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۲ اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۷-۶ ۱۹۲ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۳ پلت چوبی: منبع انرژی تجدیدپذیر (از تولید تا مصرف) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۷-۵ ۵۶۵ آوای قلم ۳,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۴ الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلاب حذف آلاینده‌ها، نمک زدایی آب‌های لب شور و تصفیه فاضلاب‌های صنعتی ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۷۷-۱ ۲۲۰ آوای قلم ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۵ تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی قسمت چهارم برگرفته از فصل دوازدهم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۵-۲ ۱۷۴ خانیران ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۶ بهداشت و ایمنی مواد غذایی(مناسب برای دانشجویان رشته‌های بهداشتی نظیر بهداشت مواد غذایی، بهداشت محیط،بهداشت حرفه‌ای، بهداشت عمومی، .............) ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۱-۴ ۸۷ خانیران ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۷ شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۵-۲ ۱۷۶ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۸ عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۳-۸ ۱۷۳ ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۹ نقش فرایندهای تصفیه فاضلاب و لجن در حذف ترکیبات مختل‌کننده غدد درون‌ریز ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۴-۵ ۳۴۲ آوای قلم ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۰ اصول علمی و کاربردی فرایندهای انعقاد، لخته‌سازی و جذب در تصفیه آب ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۶-۱ ۱۲۰ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۱ اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۸-۰ ۲۱۰ خانیران ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۲ مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبیعی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۶-۶ ۶۸ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۳ کاربرد پسماندهای طبیعی و صنعتی در مخلوط آسفالتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۹-۷ ۹۸ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۴ راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست- جلد دوم (آلودگی هوا) جلد دوم ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۸۸-۴۵-۹ ۱۸۶ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۵ کاهش اثر انتشار گازهای محل دفن پسماند ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۸-۳ ۱۶۱ خانیران ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۶ سیمای خرد در آیینه ی سرنوشت گشت و گذاری در شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۲-۱ ۳۷۰ آوای قلم ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۷ اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آبخیز قسمت دوم برگرفته از فصل سوم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۴-۲ ۱۳۷ خانیران ۱,۰۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۸ سیستم‌های تصفیه طبیعی برگرفته از فصل پانزدهم کتاب AWWA ‭ ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۲-۸ ۶۸ خانیران ۵۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۹ مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأثیر آنها در راندمان تصفیه قسمت سوم برگرفته از فصل چهارم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۳-۵ ۱۱۸ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۰ استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آشامیدنی برگرفته از فصل شانزدهم کتاب AWWA‮‏‫ ‭ ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۱-۱ ۱۰۴ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۱ ترانه، مرا باور کرد ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۴-۷ ۱۶۰ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۲ راهنمایی برارگونومی دوچرخه سواری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۸-۹ ۴۸ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۳ اصول و روش‌های گندزدایی، ضدعفونی و استریلیزاسیون ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۵-۴ ۳۳۶ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۴ آلاینده‎های میکروپلاستیک ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۰-۹ ۳۵۸ آوای قلم ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۵ مجموعه سوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای مبحث تهویه صنعتی (سالهای 79تا98) ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۲-۳ ۲۵۳ آوای قلم ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۶ مجموعه سوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای مبحث عوامل شیمیایی (سالهای 79تا98) ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۱-۶ ۲۸۶ آوای قلم ۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۷ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت محیط Environmental Health Engineering Technical Terms and Concepts ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۰-۴ ۱۳۵ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۸ نکات کلیدی مدیریت پسماند (پوشش کامل مطالب کنکوری کتاب مدیریت پسماند چوپانگلوس) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۸-۱ ۱۵۶ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۹ به‌ سلامتی، بلای سلامتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۹-۸ ۷۴ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۰ راهنمای کاربردی روش‌های کنترل میکروارگانیسم‌های فرصت‌طلب بیمارستانی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۷-۲ ۱۴۲ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۱ آموزش عملی مفاهیم کاربردی در علوم محیط زیست (یادگیری پویا، آزمایش‌ها و مجموعه مفاهیم و سوالات کاربردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۲-۷ ۲۸۴ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۲ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت ششم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۲۰-۴ ۴۱۹ خانیران ۳,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۳ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت پنجم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۹-۸ ۳۴۹ خانیران ۲,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۴ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت چهارم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۸-۱ ۴۶۰ خانیران ۳,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۵ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت دوم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۱۷-۴ ۳۵۷ خانیران ۲,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۶ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت اول ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۶-۷ ۴۴۵ خانیران ۳,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۷ مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی جلد دوم ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۵-۳ ۵۳۶ خانیران ۲,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۸ شیمی فیزیک فوم آتش‌نشانی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۹-۶ ۳۱۶ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۹ زیست فناوری در محیط زیست (اصول، مبانی و کاربردها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۴-۱ ۲۰۸ آوای قلم ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۰ زیرساخت داده های مکانی(ایده تا اجرا) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۳-۴ ۱۳۸ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۱ مجموعه سوالات طبقه بندی بهداشت وبازرسی گوشت ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۷-۳ ۱۲۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۲ شارلاتانها (مروری بر تشخیص و درمان توسعه نیافتگی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۰-۳ ۱۰۴ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۳ رنگ های خوراکی طبیعی مورد مصرف در مواد غذایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۴-۲ ۱۲۰ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۴ اصول و مبانی یادگیری عمیق ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۶-۶ ۳۵۲ آوای قلم ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۵ دستور عمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۱-۲ ۷۹ آوای قلم ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۶ برنامه نویسی امن گوشی های هوشمند همراه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۶-۵ ۲۳۰ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۷ آلودگی میکروبیولوژیکی منابع آبی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۵-۹‬‬‬ ۱۹۸ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۸ مدیریت جامع پسماندهای صنعتی و خطرناک به همراه فهرست پسماندهای شناسایی شده در ایران ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۷-۴ ۴۹۶ خانیران ۳,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۹ مهندسی آب و فاضلاب – مهندسی فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)از سال 80 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۶-۷ ۲۷۷ خانیران ۲,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۰ راهنمای برآورد هزینه برای تأسیسات تصفیه آب ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۴-۳ ۱۶۷ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۱ راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست جلد اول (آب و فاضلاب) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۵-۰ ۰ خانیران ۲,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۲ طراحی، اجرا و نظارت بر مراکز بهداشتی محل های دفن پسماند( لندفیل ها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۹-۹‬ ۱۶۴ خانیران ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۳ مدیریت کالاهای خطرناک ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۲-۸ ۵۲۵ آوای قلم ۳,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۴ بیوفیلم، انسداد و خوردگی بیولوژیکی با رویکرد صنعت آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۱-۱ ۱۲۴ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۵ آشنایی با اصول طراحی، تجهیز و توسعه بیمارستان ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۳-۵ ۲۷۹ آوای قلم ۲,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۶ پنج داستان عاشقانه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۹-۸ ۹۲ آوای قلم ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۷ راهنمای تخمین بارآلودگی در مدیریت منابع آب (روش ضرایب راهبردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۳-۶ ۱۴۸ خانیران ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۸ تهویه طبیعی در خانه های چهارصفه ی یزد ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۰-۴ ۱۱۰ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۹ راهنمای جامع تصفیه فاضلاب های صنعتی و خطرناک (قسمت دوم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۰-۸ ۶۲۶ خانیران ۴,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۰ میکروبیولوژی محیط زیست ( دستورالعمل آزمایشگاهی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۸-۲ ۲۳۷ خانیران ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۱ زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی بهداشت محیط English for Environmental Health Engineering Students ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۲-۹ ۱۰۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۲ مکانیک سیالات و هیدرولیک(ویژه رشته های بهداشت محیط و محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۳-۶ ۴۲۳ آوای قلم ۲,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۳ سنجش و ارزیابی در برنامه ریزی استفاده از سرزمین ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۵-۱ ۲۲۶ آوای قلم ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۴ میکروجلبک ها و تثبیت زیستی CO2 (مدل سازی، پیش بینی و کنترل) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۷-۶ ۱۴۸ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۵ دستورالعمل راهبردی ایستگاه های انتقال و اماکن دفن بهداشتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۶-۸ ۱۶۰ آوای قلم ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۶ مجموعه سوالات برنامه ریزی محیط زیست به همراه پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۲-۰ ۱۵۰ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۷ نجات زمین با بازیافت ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۷-۵ ۳۰ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۸ مبانی مطالعه و کمی سازی ساختارسیمای سرزمین به همراه راهنمای نرم افزار4.2 FRAGSTATS ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۰-۵ ۱۵۴ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۹ اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکه ها ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۸-۲ ۴۲۴ آوای قلم ۲,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۰ مکانیک سیالات و هیدرولیک بر اساس سرفصل های مهندسی بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۶-۸ ۴۳۸ خانیران ۳,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۱ شهرهای امن : ( اصول راهنمایی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۳-۷ ۳۰۰ خانیران ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۲ ایمنی شناسی برای مامایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۴-۴ ۱۷۳ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۳ شناخت استعداد سرزمین در فلات ایران ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۴-۴ ۱۶۰ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۴ راهنمای عملی ممیزی برنامه ایمنی آب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۱-۳ ۱۷۴ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۵ طراحی برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت اول: تصفیه اولیه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۹-۰ ۴۶۳ آوای قلم ۳,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۶ مروری بر مباحث مبانی برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۳-۷ ۲۳۸ آوای قلم ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۷ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)در تاسیسات و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۳-۸ ۳۴۴ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۸ آب شیرین کن های خورشیدی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۰-۶ ۱۳۵ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۹ روانشناسی یادگیری و ارتباط با کودک ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۵-۱ ۷۰ خانیران ۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۰ آب خاکستری(ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۱-۳ ۱۰۰ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۱ طراحی اکولوژیک رودکنارها (احیای رودخانه ها، مرتبط کردن جوامع با هم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۰-۶ ۳۹۷ خانیران ۲,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۲ فاضلاب های صنعتی (مبانی تصفیه، استفاده مجدد ،آزمایشات) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۷-۶ ۳۳۵ خانیران ۲,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۳ مهندسی آب و فاضلاب تصفیه فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) از سال74تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۶-۷ ۲۱۳ خانیران ۱,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۴ اندازه گیری آلاینده های هوا با رویکرد دستگاه های اندازه گیری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۰-۷ ۲۸۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۵ آموزش کاربردی نرم افزار R (ویژه دانشجویان رشته¬های مختلف (با تاکید بر رشته بهداشت محیط و گرایش¬های محیط زیست) ۹۷۸-۶۹۹-۷۵۴۲-۵۱-۴ ۱۲۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۶ امنیت آب شهری با رویکرد مدیریت ریسک (جلد دوم) با CD همراه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۵-۴ ۴۶۰ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۷ یک تکه کاغذ (داستان های کوتاه و تاثیرگذار) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۶-۹ ۶۴ خانیران ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۸ نیزار و نقش آن در تصفیه فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۵-۲ ۱۲۹ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۹ دفع و مدیریت پسماند (عوامل بیماریزا و بیماری ها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۱-۴ ۲۰۰ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۰ آلودگی خاک ( منشا، پایش و پالایش) مرجع درسی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۱-۱۴-۵ ۳۱۶ خانیران ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۱ بهره برداری از سامانه های کلرزنی و مقابله با حوادث مربوطه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۷-۷ ۱۶۸ آوای قلم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۲ راهنمای عیب یابی تجهیزات آب و فاضلاب (قسمت اول) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۲-۱ ۱۲۰ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۳ مقدمه ای بر مدیریت سانحه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۹-۱ ۲۱۳ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۴ مبانی ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۵-۳ ۳۹۰ آوای قلم ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۵ فیلترها در تصفیه آب (دانش و مهندسی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۳-۹ ۴۵۶ آوای قلم ۳,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۶ بررسی رفتارهای خشن و آنی حریق ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۸-۴ ۲۰۰ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۷ مجموعه پرسش های چهار گزینه یی آب و فاضلاب و بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۶-۰ ۳۹۰ آوای قلم ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۸ راهنمای کاربردی اجرای قانون برگزاری مناقصات در مدیریتِ برون سپاریِ فعالیتها با تمرکز بر فرآیندهای زیست محیطی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۴-۶ ۱۲۳ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۹ طراحی فرآیند های مختلف تصفیه خانه فاضلاب (راهنمای محاسبات و طراحی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۳-۸ ۱۸۴ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۰ تحلیل پتنتِ کاربرد نانومواد در پاکسازی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۲-۱ ۲۰۶ خانیران ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۱ بیماری کبد چرب و فعالیت بدنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۰-۷ ۱۳۸ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۲ پسماند و تغییر اقلیم روند جهانی و چارچوب راهبردی گردآوری شده توسط: UNEP ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۱-۵‬ ۱۳۲ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۳ مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی - درمانی (ویرایش دوم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۲-۳ ۵۱۶ آوای قلم ۳,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۴ کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در طراحی و مدل سازی مطالعات محیط زیست با CD ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۰-۸ ۱۴۴ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۵ تئوری انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۷۴۳-۱-۹ ۱۹۷ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۶ شیرابه زباله ، راهکارها و روشهای تصفیه آن ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۹-۱ ۱۲۷ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۷ وتلند های مصنوعی جریان عمودی ( سیستم های مهندسی اکولوژی برای تصفیه فاضلاب و لجن ) با صفحات رنگی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۸-۴ ۳۵۷ خانیران ۲,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۸ مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) محیط زیست¬ گرایش آلودگی های محیط زیست به همراه پاسخنامه تشریحی و سوالات مکمل ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۱-۶ ۲۷۰ آوای قلم ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۹ راکتورهای بیولوژیکی دفن پسماند ( خصوصیات، طراحی، ساخت و پایش) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۰-۹ ۲۷۸ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۰ آزمون های کارور رایانه ICDLدرجه 2 بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مطابق استاندارد بنیاد جهانی ICDL ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۹-۲ ۱۰۶ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۱ مقدمه ای بر مفاهیم پایه اکولوژی سیمای سرزمین با کاربرد در برنامه ریزی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۷-۸ ۱۸۰ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۲ تکنیک های شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در محیط های صنعتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۷-۰ ۱۴۰ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۳ کارخانه های قارچی (بررسی عملکرد و کاربرد قارچ ها در محیط زیست و صنعت) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۸-۵ ۲۱۲ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۴ اکولوژی انسانی مفاهیم بنیادی برای توسعه پایدار ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۴-۸ ۲۷۰ آوای قلم ۱,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۵ مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۶-۱ ۲۵۶ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۶ دستورکار آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (بر اساس کتاب استاندارد متد) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۹-۴ ۱۲۴ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۷ ارزیابی محیط زیستی : مفاهیم و روش ها ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۷-۹ ۲۲۴ آوای قلم ۱,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۸ برنامه ریزی در مقیاس منظر ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۷-۷ ۲۴۰ خانیران ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۹ مجموعه تست ها و نکات طبقهبندی تصفیه آب ویژه آزمون های دوره کارشناسی ارشد و PhD برگرفته از کتب تصفیه آب ( AWWA، آلن توارت، قسیم، همر، مکگی، کاوامورا ) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۶-۰ ۳۷۷ خانیران ۳,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۰ مدیریت سبز (مفاهیم، روش ها و مدل های کاربردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۱-۵ ۲۷۹ خانیران ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۱ راهنمای دارو درمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه پروتکل های دارودرمانی در بخش های مراقبت ویژه برای پزشکان و پرستاران ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۴-۶ ۲۱۸ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۲ مجموعه سوالات چهارگزینه ای میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های دوره کارشناسی ارشد و PhD برگرفته از کتاب بیتون ترجمه حسین میرهندی و مهناز نیک آئین ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۵-۳ ۱۱۶ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۳ آلودگی های محیط زیست آلودگی صنعتی (صوت، ارزیابی و پرتو)ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۱-۴ ۱۷۴ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۴ آلودگی های محیط زیست آلودگی پسماند ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) آزمون سال های 74 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۸-۱ ۳۰۵ خانیران ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۵ کلیات بهداشت محیط ( 1) - صدا و صوت بهداشت پرتوها نور و ارزیابی اثرات توسعه ویژه آزمون هایکارشناسی ارشد و دکتری از سال 74تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۲-۹ ۲۹۵ خانیران ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۶ کلیات بهداشت محیط ( 2)- مبارزه با ناقلین بهداشت شناگاه ها بهداشت مواد غذایی و گندزداها- و یژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری phdاز سال74 تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۴-۳ ۱۵۵ خانیران ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۷ مهندسی آب و فاضلاب مهندسی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D آز مون های سال 1374الی 1398 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۵-۱ ۲۹۴ خانیران ۲,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۸ مهندسی آب و فاضلاب شیمی آب و فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری( ph.D) آزمونهای از سال 80 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۲-۹ ۱۹۹ خانیران ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۹ مهندسی آب و فاضلاب میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D آزمونهای از سال 80 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۰-۵ ۲۰۵ خانیران ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۰ آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.Dاز سال 74 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۰-۵ ۳۵۲ خانیران ۲,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۱ آلودگی های محیط زیست آلودگی خاک(ضایعات،پسماندهای صنعتی و سموم) ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۲-۱ ۱۶۴ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۲ تجربیات خدمات الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۶-۲ ۳۶۸ آوای قلم ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۳ فناوری اطلاعات برای زندگی بهتر: راهبردهایی برای استفاده از رایانه، تبلت و گوشی هوشمند ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۶-۳ ۱۹۲ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۴ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست (کلیه گرایش ها) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۴-۸ ۲۱۲ خانیران ۱,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۵ مدیریت ایمنی و سلامت روان در محیط کار ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۲-۴ ۲۶۴ خانیران ۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۶ اصول و کاربرد سیستم های گیاهان آبزی در تصفیه فاضلاب: فناوری گیاه پالایی آبی جلد اول ۹۷۸ ۹۶۴--۲۸۲۶-۸۸-۹ ۳۲۲ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۷ آلودگی نوری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۸-۷ ۳۵۲ آوای قلم ۲,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۸ یک تکه آسمان ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۲-۶ ۳۰ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۹ لحظه ی پرواز ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۴-۰ ۲۴ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۰ سقوط به اعماق زمین ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۶-۴ ۳۲ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۱ رویای قطره ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۲-۸۶-۵ ۱۶ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۲ مشخصات تجهیزات فنی و ایمنی سامانه های کلرزنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۴-۹ ۱۱۱ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۳ راهنمای یکپارچگی سرمایه در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۸-۸ ۳۶۴ آوای قلم ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۴ راهنمای نمونه برداری و آنالیز پسماند و کمپوست مطابق سرفصل آزمایشگاه عملی دروس پسماند شهری و صنعتی و کمپوست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۵-۷ ۳۵۴ آوای قلم ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۵ نانوذرات در چرخه آب (ویژگی ها، تجزیه، تحلیل و اثر بر محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۰-۱ ۳۲۴ آوای قلم ۲,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۶ مدیریت زیست محیطی رواناب های شهری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۵-۷ ۱۵۱ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۷ آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۷-۱ ۱۵۴ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۸ درسنامه جامع میکروبیولوژی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۵-۴ ۳۴۸ خانیران ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۹ مهندسی آب و فاضلاب مکانیک سیالات ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری)ph.D( ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۹-۱ ۲۵۵ خانیران ۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۰ آلودگیهای محیط زیست آلودگی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری(Ph.D)آز مون های سال 1374الی 1398 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۷-۵ ۳۰۲ خانیران ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۱ مواد زائد جامد ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۳-۹ ۱۱۴ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۲ کلیات مهندسی بهداشت ( مبارزه با ناقلین، بهداشت پرتوها، سر و صدا) ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۹-۲ ۱۲۲ خانیران ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۳ درسنامه جامع فیزیولوژی ویژه آزمونهای کارشناسی ناپیوسته ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۵-۳ ۱۵۶ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۴ مجموعه پرسش و پاسخ فیزیولوژی ویژه آزمونهای کارشناسی ناپیوسته ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۶-۰ ۲۲۵ خانیران ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۵ مهندسی آب و فاضلاب جلد سوم تصفیه فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۰-۸ ۱۷۵ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۶ مهندسی آب و فاضلاب جلد اول تصفیه آب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۷-۷ ۱۴۰ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۷ آلودگی هوا و کنترل آن ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۲-۲ ۱۲۵ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۸ مهندسی آب و فاضلاب جلد پنجم میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۷-۸ ۸۸ خانیران ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۹ مهندسی آب و فاضلاب جلد دوم هیدرولیک و پمپ ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۱-۵ ۱۲۱ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۰ مهندسی آب و فاضلاب جلد چهارم شیمی آب و فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۶-۱ ۸۵ خانیران ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۱ کلیات بهداشت عمومی(بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و گندزداها)ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۸-۵ ۷۸ خانیران ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۲ اخلاق حرفه ای ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۹-۵ ۲۴۶ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۳ کتاب های رنگین کمان همسایه میز به میز ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۳-۰۱-۹ ۱۶ آوای قلم ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۴ 2000 نکته از آلودگی های محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۸-۸ ۲۱۲ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۵ راهنمای جامع آزمایش های آب برای علوم و مهندسی محیط زیست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۷-۲ ۱۳۴ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۶ راهنمای سیستمهای آبرسانی با جریان ثقلی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۲-۶ ۲۸۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۷ سفر به فراسو بر بال پروانه ها اثبات ملکوت آسمان سفر یک جراح مغز و اعصاب به عوالم پس از مرگ ۹۶۷-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۶-۴ ۱۶۵ آوای قلم ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۸ راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۲-۳ ۱۷۱ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۹ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای برگزیده مهندسی فاضلاب (متکف و ادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۹-۳ ۱۲۴ خانیران ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۰ آشنایی با گندزداها و روشهای تعیین حساسیت ضد میکروبی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۱-۶ ۱۴۳ خانیران ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۱ مکانیک سیالات و هیدرولیک (برای دانشجویان رشته های بهداشت و محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۷-۹ ۲۱۸ خانیران ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۲ گندزدایی آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۱-۷ ۱۸۰ خانیران ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۳ نگاهی به مشکلات سالمندی (تعادلی و سقوط) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۳-۰ ۱۵۹ خانیران ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۴ خودآموز گام به گام و تصویری گواهینامه بین المللی راهبری کامپیوتری: مهارت اول ICDL5 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسخه 5 ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۲-۰ ۱۶۰ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۵ راهنمای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مراکز بیمارستانی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۵-۵ ۲۲۴ خانیران ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۶ آلودگی هوا ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۱-۸ ۲۰۲ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۷ ارتقا, و بهسازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۸-۶ ۲۲۱ خانیران ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۸ راهنمای استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۹-۴ ۲۰۰ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۹ پدیده تغذیه گرایی (اوتریفیکاسیون)درمنابع آب سطحی(دلایل,پیامد ها و مدل سازی) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۸-۹۴-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۰ مقدمه ای بر شناخت ردپا ها در برنامه ریزی محیط زیست(با تاکیدبرردپای آب) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۵-۸ ۱۵۲ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۱ تصفیه و دفع لجن فاضلاب ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۹-۶ ۲۸۴ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۲ راهنمای تعیین آب شستگی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۵-۹ ۲۷۲ آوای قلم ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۳ مدیریت و هدایت پایان نامه دکتری راهنمای استادان و دانشجویان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۳-۳ ۱۸۴ آوای قلم ۱۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۴ تصفیه فاضلاب صنعتی(منابع,مشخصات و تصفیه) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۳-۱ ۳۸۶ خانیران ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۵ اصول طراحی بهره برداری و مدیریت گازهای لندفیل ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۶-۲ ۱۱۲ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۶ اصول بهداشت,ایمنی و محیط زیست (HSE( ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۵-۶ ۶۵۰ خانیران ۳,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۷ مهندسی کاربردی در لوله های پلی اتیلن ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۷-۳ ۴۹۴ خانیران ۳,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۸ راهنمای جامع تصفیه فاضلاب های صنعتی وخطرناک(قسمت اول) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۹-۵ ۳۹۷ خانیران ۳,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۹ من نجود,10سال دارم و طلاق گرفته ام ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۹-۷ ۱۲۴ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۰ سیستم مدیریت ریسک خستگی در صنایع و عملیات 247 ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۴-۹ ۱۶۶ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۱ سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۰-۱ ۲۵۲ خانیران ۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۲ مدیریت پسماند با رویکرد تبدیل پسماند یه ثروت ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۸-۸ ۳۲۶ خانیران ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۳ راهنمای کاربردی کیفی آب آشامیدنی(جلداول) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۸-۷۳-۵ ۳۸۳ آوای قلم ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۴ نانو فناوری و محیط زیست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۷-۷ ۳۴۶ آوای قلم ۲,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۵ بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE سری کتاب های تخصصی محیط زیست(20)ویژه آزمون های کارشناسی ارشد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۷-۱ ۱۹۵ خانیران ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۶ کیفیت آب آشامیدنی مشکلات و راه حل ها ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۴-۰ ۶۳۶ خانیران ۴,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۷ مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۸-۹ ۴۳۴ خانیران ۳,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۸ امنیت جهانی آب فرصت ها و تهدید ها ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۲-۶ ۲۲۷ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۹ روش های تقطیر خورشیدی در سیستم های نمک زدایی آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۳-۳ ۳۴۰ خانیران ۲,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۰ روش های آنالیز مواد زائد جامد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۵-۷ ۱۹۰ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۱ مرجع کامل شیمی تجزیه (ویرایش ششم) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۷-۲ ۱۲۴۰ خانیران ۸,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۲ مدیریت پروژه ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۴۰-۷ ۲۷۶ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۳ شبکه های جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۱-۹ ۴۶۰ خانیران ۳,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۴ رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی(سازمان بهداشت جهانیWHO) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۶-۶ ۶۵۴ خانیران ۴,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۵ استحصال گاز متان از محل دفن زباله ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۹-۱ ۱۳۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۶ تکنولوژی آب و فاضلاب همر ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۰-۳ ۹۶۸ آوای قلم ۲,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۷ ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری: مطالعه موردی معدن مس سونگون ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۲-۵ ۱۹۲ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۸ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت ششمICDLارائه مطالب2007 POWERPOINT مطابق با استاندارد نسخه5 و پیشرفته ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۶-۰ ۱۵۸ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۹ بیوتکنولوژی محیط زیست (جلد اول) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۴-۷ ۲۷۰ آوای قلم ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۰ شناخت,پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۵-۸ ۷۶۰ خانیران ۵,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۱ ارزیابی و واکنش فوری در امنیت سامانه های آبرسانی(AWWA) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۱-۵ ۴۸ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۲ کلیات بهداشت محیط سالواتو ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۳-۴ ۲۳۲ خانیران ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۳ رهنمود فلوراید درآب اشامیدنی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۲-۲ ۱۵۳ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۴ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت پنجم ICDL 2007اکسس Access 2007نسخه5 ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۳-۹ ۱۶۸ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۵ بهره برداری از بیورآکتورهای غشایی در مقیاس بزرگ در تصفیه فاضلاب شهری ۱۶۴ آوای قلم ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۶ خودآموزگام به گام وتصویری مهارت هفتم ICDL 2007اینترنت نسخه 5 Internet ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۰-۸ ۱۷۶ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۷ محاسبات فنی در مهندسی محیط زیست(جلداول ودوم) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۴-۲ ۷۵۰ خانیران ۶,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۸ فرآیندهای پردازش لجن فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۷-۵ ۴۳۰ خانیران ۳,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۹ تغییر آب و هوا و محیط زیست (با مروری بر ساز و کارهای پروتکل کیوتو و توسعه پایدار) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۱-۶ ۳۲۳ آوای قلم ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۰ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت سوم ICDL 2007واژه پرداز WORD 2007نسخه5 ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۸-۵ ۱۸۲ خانیران ۳۷,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۱ مهندسی فاضلاب قسمت 4و5و6دوره سه جلدی(متکف و ادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۰-۴ ۱۴۰۰ خانیران ۹,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۲ مقدمه ای بر منطق فازی با استفاده ازMATLAB ۹۶۴-۸۰۳۳-۷۲-۲ ۱۴۰ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۳ راهنمای کاربردی مدیریت پسماند (جلداول ودوم)دوره2جلدی ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۶-۶۵-۲ ۱۱۷۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های ... ۹,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۴ مهندسی فاضلاب قسمت 1و 2 و3 دوره 3جلدی(متکف وادی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۷-۸ ۱۳۲۰ خانیران ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۵ غذاهای خوشمزه سویایی(45دستورپخت ساده وآسان) ۹۶۴-۹۶۰۲-۷-۰ ۱۲۰ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۶ کنار ساحل ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۵-۴ ۳۲ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۷ راهنمای عیب یابی سیستم های آبرسانی کوچک ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۶-۱ ۱۰۴ آوای قلم ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۸ ریاضیات عمومی و مهندسی:(13) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۲۶-۷ ۲۳۶ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۹ Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی... ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۴-۳ ۱۶۸ خانیران ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۰ نگاهی اجمالی به ادیان، مذاهب و فرق ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۵-۵ ۳۲۲ آوای قلم ۱۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۱ آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها (طرح تحول اقتصادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۲-۹ ۸۰ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۲ اصول مدیریت کیفیت هوا ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۵-۰ ۵۰۰ خانیران ۴,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۳ برنامه ریزی اضطراری برای تاسیسات آب: راهنمای عملی تاسیسات آب (AWWA - M19) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۳-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۲۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۴ مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی با رویکرد ایمن سازیدر برابر زلزله ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۵-۹ ۳۲۶ خانیران ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۵ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت پنجم ICDL XP: بانک اطلاعاتی-نسخه 4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۸-X ۱۸۴ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۶ خودآموزگام به گام و تصویری مهارت ششم ICDL XP نسخه 4 مهارت ششم: ارائه مطالب powerpoint ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۹-۸ ۱۹۲ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۷ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت سوم XP ICDL: مهارت سوم: واژه پرداز WORDنسخه 4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۶-۳ ۱۹۴ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۸ شناخت و حل مسئله در سازمان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۲-۳ ۱۵۲ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۹ تصفیه فاضلاب صنعتی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۱-۲ ۱۷۶ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۰ محیط زیست(15) آمایش و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۳-۱ ۳۴۳ خانیران ۲,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۱ خودآموز گام به گام وتصویری مهارت چهارم ICDL XP: صفحه گسترده EXCELنسخه4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۷-۱ ۱۷۶ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۲ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت هفتم ICDL XPنسخه 4: اطلاعات و ارتباطات Internet ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۰-۱ ۱۴۰ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۳ ریاضیات آماری روش های آماری(11) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۸-۲ ۲۸۲ خانیران ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۴ مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۰-۹ ۲۲۸ آوای قلم ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۵ غذای هوشمند، سلامت برتر(سویا) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۹-۳ ۳۳۶ آوای قلم ۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۶ حل مسائل کتاب مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۶-۸ ۴۳۶ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۷ محیط زیست- بیولوژی حیوانات شکاری ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد(ویرایش جدید) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۵-۴ ۱۸۸ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۸ محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۰-۵ ۲۸۰ خانیران ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۹ شناخت محیط زیست (17)ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۰-۸ ۴۴۹ خانیران ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۰ زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشدجلد اول (10) (رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست (کلیه گرایش ها) و مهندسی طراحی محیط زیست) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۵-۴ ۲۷۴ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۱ زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی English for the medical student ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۱-X ۲۳۰ خانیران ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۲ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست - مواد زائد جامد: انگلیسی - فارسی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۰-۱ ۲۴۰ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۳ نمک زدایی برای تهیه آب آشامیدنی سالم (رهنمود جنبه های بهداشتی و زیست محیطی فرآیند نمک زدایی) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۶-۲ ۲۳۲ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۴ اصول و کاربردهای راکتور غشاء زیستی در تصفیه آب و فاضلاب ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۷-۹ ۳۵۶ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۵ مبانی طراحی سیستم های کلرزنی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۴-۸ ۱۰۸ آوای قلم ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۶ زبان تخصصی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۰-۶ ۳۷۶ خانیران ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۷ اصول فناوری تولید کمپوست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۳-۷ ۳۳۲ خانیران ۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۸ GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان خود، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۱-۳ ۱۶۰ خانیران ۳۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۹ مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی(جلد اول ودوم) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۴-۶ ۱۱۹۲ خانیران ۵,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۰ راهنمای فن آوری سیستم های آبرسانی در اجتماعات کوچک ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۳-۱ ۲۲۸ آوای قلم ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۱ محصولات جانبی گندزدایی در آب آشامیدنی (تشکیل، آنالیز و کنترل) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۱-۷ ۲۰۰ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۲ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در فرآیندهای صنعتی براساس معیارهای OSHA ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۷-۰ ۲۷۲ آوای قلم ۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۳ روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۸-۷ ۱۵۶ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۴ آموزش برنامه نویسی با MATLAB برای مهندسان مکانیک ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۸-۵ ۶۶۸ خانیران ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۵ فیزیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ناپیوسته (با تجدیدنظر و تکمیل) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۳-۶ ۴۱۶ خانیران ۵۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۶ شیمی تجزیه: اصول تجزیه دستگاهی جلد سوم ویرایش 6 ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۱-۷ ۴۷۲ خانیران ۳,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۷ راهنمای محافظت کامپیوتر از مهاجمان اینترنتی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۶-۱ ۱۶۸ خانیران ۱۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۸ تحلیل و طراحی سیستمهای آموزش الکترونیکی (مجازی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۹-۲ ۲۵۴ خانیران ۱,۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۹ تحلیل مسائل کنترل دیجیتال با استفاده از Matlab و جعبه ابزار سیستم کنترل ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۷-۶ ۲۷۲ خانیران ۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۰ فرهنگ واژگان فنآوری اطلاعات (IT) (Information technology) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۶-۰ ۳۸۴ خانیران ۵۳۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۱ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی: رشته برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - شبکه های انتقال) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۷-۹ ۳۰۰ خانیران ۴۴,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۲ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست آب و فاضلاب انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی و اصطلاحات ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۴-۱ ۳۷۴ خانیران ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۳ فیزیک حرارت: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۳-۰ ۱۱۲ خانیران ۱۷,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۴ خودآموز تصویری و آسان Windows XP home edition ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۳-X ۲۹۰ خانیران ۳۴,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۵ اجزای ماشین (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۳-۱ ۱۱۶ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۶ شیمی تجزیه: مبانی شیمی تجزیه جلداول ویرایش6 ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۹-۲ ۵۶۶ خانیران ۳,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۷ شیمی تجزیه: اصول الکتروشیمی جلددوم ویرایش6 ۹۶۴-۸۰۳۳-۷۰-۶ ۲۱۲ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۸ نقشه کشی صنعتی (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۴-۸ ۱۵۶ خانیران ۱۹,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۹ احداث خزانه و پیوند گردو ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۲-۱ ۱۲۶ خانیران ۱۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۰ روشهای تولید (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۶-۲ ۹۶ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۱ فیزیک مکانیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۸-۶ ۱۸۰ خانیران ۱۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۲ مدیریت پروژه ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۸-۴ ۲۰۸ خانیران ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۳ مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک" ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۴-۶ ۳۰۴ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۴ مرجع کامل و تصویری Word 2003 تا Word 2007 ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۶-۸ ۴۸۸ خانیران ۵۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۵ آموزش سریع رجیستری ویندوز: به همراه 70 ترفند کاربردی در رجیستری ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۵-X ۹۰ خانیران ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۶ مجموعه تست و پاسخ مهندسی مکانیک (1) استاتیک (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۰-۹ ۲۰۰ خانیران ۱۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۷ راهنمای ارزیابی درختان گردو پسته و بادام ۹۶۴-۸۰۳۳-۱۴-۵ ۱۶۴ خانیران ۲۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۸ انتقال حرارت (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۲-۵ ۱۲۰ خانیران ۱۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۹ راهنمای جامع رفع اشکال در Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۶-۶ ۶۰۴ خانیران ۵۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۰ مجموعه تست و پاسخ مهندسی مکانیک (2): مقاومت مصالح (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۱-۷ ۱۴۸ خانیران ۱۳,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۱ آلودگی دریا ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۲-X ۲۹۴ آوای قلم ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۲ ترمودینامیک (ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۷-۹ ۱۰۸ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۳ خودآموز Windows XP برای همه ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۱-۳ ۲۳۲ خانیران ۳۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۴ ریاضی: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۷-۲ ۴۰۲ خانیران ۳۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۵ پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت" ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۰-۳ ۲۶۰ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۶ سویا کلید سلامتی با معرفی شیر گیاهی سویا 'غذای معجزه آسا' ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۰-۴ ۲۲۴ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۷ اصول و آموزش گام به گام شبکه در ویندوز XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۰-۵ ۱۷۶ خانیران ۱۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۸ e-mail را آسان بیاموزیم ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۷-۴ ۱۰۴ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶۹ آموزش گام به گام نرم افزار MSC. visualnastran desktop ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۳-۹ ۴۹۲ خانیران ۳,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۰ فرهنگ واژگان اینترنت شبکه مایکروسافت ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۹-۰ ۵۴۴ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۱ بررسی تفصیلی سوالات دو دوره آزمون پره بورد (ارتقاء) رشته تخصصی بیهوشی سالهای 81 و 82 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۲-۰ ۲۵۲ خانیران ۳۴,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۲ راهنمای رفع اشکال در PowerPoint XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۳-۱ ۱۱۸ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۳ راهنمای رفع اشکال در Excel XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۴-X ۱۲۰ خانیران ۱۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۴ راهنمای رفع اشکال در Outlook XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۵-۸ ۱۱۶ خانیران ۱۰,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۵ راهنمای رفع اشکال در Office XP: موضوعات مشترک ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۱-۵ ۱۶۴ خانیران ۱۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۶ راهنمای رفع اشکال در Word XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۲-۳ ۱۳۰ خانیران ۱۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۷ مقدماتی بر منیفلدهای دیفرانسیل پذیر ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۸-۲ ۱۲۸ خانیران ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۸ مرور و خودآزمایی نکات برتری از اصول و فنون پرستاری و مامایی ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۴-۸ ۸۴ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷۹ دوست آبی من ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۷-۱ ۱۸ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸۰ پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی QBasic ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۱-۳ ۱۶۰ خانیران ۱۱,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸۱ پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی الگوریتم و فلوچارت: ویژه آمادگی امتحانات و کنکورهای کاردانی ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۰-۵ ۸۸ خانیران ۶,۷۵۰ مشاهده ی جزئیات و خرید