جمع سفارش:


ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ نگاهی جامع به ارزیابی چرخه حیات ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۲۵-۳‬‬‬ ۱۹۲ آوای قلم ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ نکات فنی نحوه‌ی محاسبه هزینه‌های تخریب و آلودگی محیط زیست (برای جلب نظر قضات، کارشناسان و وکلای محترم دادگستری) ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۰۲-۴ ۱۱۵ آوای قلم ۳۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ راهنمای بهسازی کشتی ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۹۷۸ ۱۵۰ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب(جلد دوم-ویرایش اول)ویژه فاضلاب شهری ۹۷۸۶۲۲۷۶۵۲۱۶۵ ۵۴۲ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب(جلد اول-ویرایش اول) ویژه فاضلاب شهری ۹۷۸۶۲۲۷۶۵۲۱۶۱ ۵۳۴ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ مدیریت محیط زیستی در صنعت مواد رنگزا و رنگدانه‌ها ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۱۹-۲ ۱۸۴ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ اصول و شیوه‌های بهره‌برداری از تاسیسات آب‌رسانی: تصفیه آب ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۴-۷ ۴۷۸ آوای قلم ۱,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ مدیریت کشتیرانی سبز ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۱-۸ ۱۷۶ آوای قلم ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ مدیریت فاضلاب و جامدات زیستی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۶-۱ ۲۱۶ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ استاندارد بین‌المللی ایزو (ISO 37500:2014) راهنمایی برای برون‌سپاری ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۰-۶ ۱۱۲ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ شیمی فرایندها براساس سرفصل‌های رشته‌ی مهندسی بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۸۹-۳ ۲۱۶ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ راه‌اندازی و بهره‌برداری از مراکز پذیرش و ذخیره‌سازی پسماندهای خطرناک خانگی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۹-۵ ۱۳۹ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ اصول کلی طراحی و نگارش طرح بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE PLAN) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۹-۲ ۱۳۷ آوای قلم ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ مدیریت پسماندها با رویکرد ارزیابی چرخه حیات ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۰-۹ ۴۴۶ آوای قلم ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت دوم: پمپ و پمپاژ، انتقال و توزیع شهری، آبرسانی ساختمانی و نیاز آبی ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۰۱-۷ ۲۴۸ آوای قلم ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت اول: منابع و کیفیت آب، مکانیک سیالات و هیدرولیک ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۰۰-۰ ۲۰۰ آوای قلم ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ مجموعه آزمون‌های کارشنا س رسمی دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست شامل کلیه آزمون های برگزار شده توسط شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۸-۵ ۱۰۷ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ راهنمای کاربرد آب بازیافتی در مصارف تغذیه مصنوعی ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۳-۰ ۱۱۶ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ بررسی راهبردها، اصول و موضوعات کلیدی رایج در حوزه تدوین نقشه راه فناوری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۵-۸ ۱۲۸ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰ مهار هیولای 20 میلیون تُنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۳-۲ ۴۰ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱ راهنمای کاربردی مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۵-۶ ۲۷۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲ ایمنی بیمار ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۴۵-۹ ۱۹۸ آوای قلم ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳ آشنایی با بیرینگ‌های غلتشی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۷-۶ ۱۲۴ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۳-۴ ۱۵۲ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵ تحلیلی بر آینده و نسل آتی بازارهای امنیت سایبری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۹-۷ ۱۳۲ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶ شناخت اکوسیستم زﻧﺠﯿﺮهﺑﻠﻮﮐﯽ ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۲-۷ ۱۶۰ آوای قلم ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷ نگاهی تحلیلی بر معماری فناوری زنجیره‌بلوکی و بررسی پلتفرم‌های منتخب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۹-۷ ۲۷۴ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸ ارزیابی امنیت اطلاعات، نگاهی تحلیلی بر معیارهای سنجش امنیت ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۶-۴ ۰ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹ بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید-19) اپیدمیولوژی، بیماری‌زایی، تشخیص و درمان ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۸۸-۶ ۳۱۶ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰ ﻫﮏﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎیﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌتی : رﻣﻮز و راهﺣﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿتی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۳-۲ ۵۲۸ آوای قلم ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱ رده تهدید و حفاظتی حیات وحش ایران در IUCN، CITES و قوانین ملی ایران به انضمام معیارهای IUCN با صفحات رنگی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۰-۱ ۱۸۰ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲ کتاب همراه برای کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۸-۸ ۲۹۸ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳ مبانی حکمرانی آب (چارچوبی برای مدیریت جامع آب) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۰-۳ ۲۴۸ انتشارات آوای قلم ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴ کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی) (GIS در مطالعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با DVD ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۶-۸ ۲۴۸ آوای قلم ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵ اکولوژی سیمای سرزمین شهری(شبکه‌های محیط زیستی و کیفیت زندگی) ۹۷۸-۶۷۱۰-۴۵-۱ ۲۰۶ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶ 20 مهارت ضروری در GIS ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۴۳۵ ۱۷۴ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷ مدیریت برون ‌سپاری در صنعت آب و فاضلاب بر اساس استاندارد بین‌ المللی ایزو (ISO 37500: 2014) ۹۷۸۶۲۲۶۷۱۰۲۵۱ ۱۹۲ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸ اصول مهندسی و مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۴۲-۸ ۳۰۴ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۹ ارزیابی میدانی تاسیسات مخازن آب شرب ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۳-۸ ۱۴۸ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۰ نیترات در آب شرب و ارزیابی فنی اقتصادی روش‌های حذف آن ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۹-۹ ۳۲۰ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۱ طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سایت پردازش پسماند با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۲-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۲ مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت محیط ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۳-۷ ۹۶ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۳ قوانین جدید بازاریابی سبز(استراتژی‏ها، ابزارها و گرایشات برای نشان تجاری پایدار) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۶-۹ ۲۸۰ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۴ انفجار و تجهیزات ضد انفجار: (ابزار دقیق در مناطق خطرناک) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۹-۰ ۲۵۱ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۵ In Proper Balance: Eco-friendly Mining in Islamic Countries ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۸-۲ ۱۲۸ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۶ اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۷-۶ ۱۹۲ خانیران ۶۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۷ پلت چوبی: منبع انرژی تجدیدپذیر (از تولید تا مصرف) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۷-۵ ۵۶۵ آوای قلم ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۸ الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلاب حذف آلاینده‌ها، نمک زدایی آب‌های لب شور و تصفیه فاضلاب‌های صنعتی ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۷۷-۱ ۲۲۰ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۹ تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی قسمت چهارم برگرفته از فصل دوازدهم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۵-۲ ۱۷۴ خانیران ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۰ بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دانشجویان رشته‌های بهداشتی نظیر بهداشت مواد غذایی، بهداشت محیط،بهداشت حرفه‌ای، بهداشت عمومی، .............) ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۱-۴ ۸۷ خانیران ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۱ شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۵-۲ ۱۷۶ آوای قلم ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۲ عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۳-۸ ۱۷۳ خانیران ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۳ نقش فرایندهای تصفیه فاضلاب و لجن در حذف ترکیبات مختل‌کننده غدد درون‌ریز ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۴-۵ ۳۴۲ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۴ اصول علمی و کاربردی فرایندهای انعقاد، لخته‌سازی و جذب در تصفیه آب ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۶-۱ ۱۲۰ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۵ اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۸-۰ ۲۱۰ خانیران ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۶ مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبیعی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۶-۶ ۶۸ خانیران ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۷ کاربرد پسماندهای طبیعی و صنعتی در مخلوط آسفالتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۹-۷ ۹۸ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۸ درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، اماکن عمومی و مواد غذایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۷-۳ ۱۳۷ خانیران ۴۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵۹ راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست- جلد دوم (آلودگی هوا) جلد دوم ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۸۸-۴۵-۹ ۱۸۶ خانیران ۵۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۰ کاهش اثر انتشار گازهای محل دفن پسماند ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۸-۳ ۱۶۱ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۱ سیمای خرد در آیینه ی سرنوشت گشت و گذاری در شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۱۲-۱ ۳۷۰ آوای قلم ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۲ اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آبخیز قسمت دوم برگرفته از فصل سوم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۴-۲ ۱۳۷ خانیران ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۳ سیستم‌های تصفیه طبیعی برگرفته از فصل پانزدهم کتاب AWWA ‭ ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۲-۸ ۶۸ خانیران ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۴ مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأثیر آنها در راندمان تصفیه قسمت سوم برگرفته از فصل چهارم کتاب AWWA ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۳-۵ ۱۱۸ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۵ استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آشامیدنی برگرفته از فصل شانزدهم کتاب AWWA‮‏‫ ‭ ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۱-۱ ۱۰۴ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۶ ترانه، مرا باور کرد ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۴-۷ ۱۶۰ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۷ راهنمایی برارگونومی دوچرخه سواری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۸-۹ ۴۸ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۸ اصول و روش‌های گندزدایی، ضدعفونی و استریلیزاسیون ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۵-۴ ۳۳۶ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶۹ آلاینده‎های میکروپلاستیک ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۰-۹ ۳۵۸ آوای قلم ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۰ مجموعه سوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای مبحث تهویه صنعتی (سالهای 79تا98) ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۲-۳ ۲۵۳ آوای قلم ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۱ مجموعه سوالات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای مبحث عوامل شیمیایی (سالهای 79تا98) ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۱-۶ ۲۸۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۲ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت محیط Environmental Health Engineering Technical Terms and Concepts ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۰-۴ ۱۳۵ خانیران ۴۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۳ نکات کلیدی مدیریت پسماند (پوشش کامل مطالب کنکوری کتاب مدیریت پسماند چوپانگلوس) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۸-۱ ۱۵۶ خانیران ۵۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۴ به‌ سلامتی، بلای سلامتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۹-۸ ۷۴ خانیران ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۵ راهنمای کاربردی روش‌های کنترل میکروارگانیسم‌های فرصت‌طلب بیمارستانی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۷-۲ ۱۴۲ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۶ آموزش عملی مفاهیم کاربردی در علوم محیط زیست (یادگیری پویا، آزمایش‌ها و مجموعه مفاهیم و سوالات کاربردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۲-۷ ۲۸۴ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۷ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت ششم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۲۰-۴ ۴۱۹ خانیران ۱,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۸ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت پنجم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۹-۸ ۳۴۹ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷۹ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت چهارم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۸-۱ ۴۶۰ خانیران ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۰ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت دوم ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۱۷-۴ ۳۵۷ خانیران ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۱ مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت اول ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۶-۷ ۴۴۵ خانیران ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۲ مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی جلد دوم ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۵-۳ ۵۳۶ خانیران ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۳ شیمی فیزیک فوم آتش‌نشانی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۹-۶ ۳۱۶ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۴ زیست فناوری در محیط زیست (اصول، مبانی و کاربردها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۴-۱ ۲۰۸ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۵ زیرساخت داده های مکانی(ایده تا اجرا) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۳-۴ ۱۳۸ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۶ مجموعه سوالات طبقه بندی بهداشت وبازرسی گوشت ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۷-۳ ۱۲۶ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۷ شارلاتانها (مروری بر تشخیص و درمان توسعه نیافتگی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۰-۳ ۱۰۴ آوای قلم ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۸ رنگ های خوراکی طبیعی مورد مصرف در مواد غذایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۴-۲ ۱۲۰ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸۹ اصول و مبانی یادگیری عمیق ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۶-۶ ۳۵۲ آوای قلم ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۰ دستور عمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۱-۲ ۷۹ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۱ برنامه نویسی امن گوشی های هوشمند همراه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۹۶-۵ ۲۳۰ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۲ آلودگی میکروبیولوژیکی منابع آبی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۵-۹‬‬‬ ۱۹۸ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۳ مدیریت جامع پسماندهای صنعتی و خطرناک به همراه فهرست پسماندهای شناسایی شده در ایران ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۷-۴ ۴۹۶ خانیران ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۴ مهندسی آب و فاضلاب – مهندسی فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)از سال 80 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۶-۷ ۲۷۷ خانیران ۹۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۵ راهنمای برآورد هزینه برای تأسیسات تصفیه آب ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۴-۳ ۱۶۷ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۶ راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست جلد اول (آب و فاضلاب) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۵-۰ ۰ خانیران ۱,۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۷ طراحی، اجرا و نظارت بر مراکز بهداشتی محل های دفن پسماند( لندفیل ها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۹-۹‬ ۱۶۴ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۸ مدیریت کالاهای خطرناک ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۲-۸ ۵۲۵ آوای قلم ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹۹ بیوفیلم، انسداد و خوردگی بیولوژیکی با رویکرد صنعت آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۱-۱ ۱۲۴ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۰ آشنایی با اصول طراحی، تجهیز و توسعه بیمارستان ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۳-۵ ۲۷۹ آوای قلم ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۱ پنج داستان عاشقانه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۹-۸ ۹۲ آوای قلم ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۲ راهنمای تخمین بارآلودگی در مدیریت منابع آب (روش ضرایب راهبردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۳-۶ ۱۴۸ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۳ تهویه طبیعی در خانه های چهارصفه ی یزد ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۸۰-۴ ۱۱۰ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۴ راهنمای جامع تصفیه فاضلاب های صنعتی و خطرناک (قسمت دوم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۰-۸ ۶۲۶ خانیران ۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۵ میکروبیولوژی محیط زیست ( دستورالعمل آزمایشگاهی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۸-۲ ۲۳۷ خانیران ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۶ زبان نگلیسی برای دانشجویان مهندسی بهداشت محیط English for Environmental Health Engineering Students ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۲-۹ ۱۰۶ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۷ مکانیک سیالات و هیدرولیک(ویژه رشته های بهداشت محیط و محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۳-۶ ۴۲۳ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۸ سنجش و ارزیابی در برنامه ریزی استفاده از سرزمین ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۵-۱ ۲۲۶ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰۹ میکروجلبک ها و تثبیت زیستی CO2 (مدل سازی، پیش بینی و کنترل) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۷-۶ ۱۴۸ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۰ دستورالعمل راهبردی ایستگاه های انتقال و اماکن دفن بهداشتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۶-۸ ۱۶۰ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۱ مجموعه سوالات برنامه ریزی محیط زیست به همراه پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۲-۰ ۱۵۰ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۲ نجات زمین با بازیافت ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۷-۵ ۳۰ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۳ مبانی مطالعه و کمی سازی ساختارسیمای سرزمین به همراه راهنمای نرم افزار4.2 FRAGSTATS ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۷۰-۵ ۱۵۴ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۴ اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکه ها ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۸-۲ ۴۲۴ آوای قلم ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۵ مکانیک سیالات و هیدرولیک بر اساس سرفصل های مهندسی بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۶-۸ ۴۳۸ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۶ شهرهای امن : ( اصول راهنمایی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۳-۷ ۳۰۰ خانیران ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۷ ایمنی شناسی برای مامایی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۴-۴ ۱۷۳ خانیران ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۸ شناخت استعداد سرزمین در فلات ایران ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۴-۴ ۱۶۰ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱۹ راهنمای عملی ممیزی برنامه ایمنی آب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۱-۳ ۱۷۴ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۰ طراحی برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت اول: تصفیه اولیه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۹-۰ ۴۶۳ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۱ مروری بر مباحث مبانی برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۳-۷ ۲۳۸ آوای قلم ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۲ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)در تاسیسات و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۳-۸ ۳۴۴ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۳ آب شیرین کن های خورشیدی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۶۰-۶ ۱۳۵ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۴ روانشناسی یادگیری و ارتباط با کودک ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۵-۱ ۷۰ خانیران ۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۵ آب خاکستری (ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۱-۳ ۱۰۰ خانیران ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۶ طراحی اکولوژیک رودکنارها (احیای رودخانه ها، مرتبط کردن جوامع با هم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۰-۶ ۳۹۷ خانیران ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۷ فاضلاب های صنعتی (مبانی تصفیه، استفاده مجدد ،آزمایشات) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۷-۶ ۳۳۵ خانیران ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۸ مهندسی آب و فاضلاب تصفیه فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) از سال74تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۶-۷ ۲۱۳ خانیران ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲۹ اندازه گیری آلاینده های هوا با رویکرد دستگاه های اندازه گیری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۰-۷ ۲۸۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۰ آموزش کاربردی نرم افزار R (ویژه دانشجویان رشته¬های مختلف (با تاکید بر رشته بهداشت محیط و گرایش¬های محیط زیست) ۹۷۸-۶۹۹-۷۵۴۲-۵۱-۴ ۱۲۶ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۱ امنیت آب شهری با رویکرد مدیریت ریسک (جلد دوم) با CD همراه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۵-۴ ۴۶۰ آوای قلم ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۲ یک تکه کاغذ (داستان های کوتاه و تاثیرگذار) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۶-۹ ۶۴ خانیران ۵۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۳ نیزار و نقش آن در تصفیه فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۵-۲ ۱۲۹ خانیران ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۴ دفع و مدیریت پسماند (عوامل بیماریزا و بیماری ها) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۱-۴ ۲۰۰ خانیران ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۵ آلودگی خاک ( منشا، پایش و پالایش) مرجع درسی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۱-۱۴-۵ ۳۱۶ خانیران ۱,۲۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۶ بهره برداری از سامانه های کلرزنی و مقابله با حوادث مربوطه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۷-۷ ۱۶۸ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۷ راهنمای عیب یابی تجهیزات آب و فاضلاب (قسمت اول) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۵۲-۱ ۱۲۰ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۸ مقدمه ای بر مدیریت سانحه ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۹-۱ ۲۱۳ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳۹ مبانی ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۵-۳ ۳۹۰ آوای قلم ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۰ فیلترها در تصفیه آب (دانش و مهندسی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۳-۹ ۴۵۶ آوای قلم ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۱ بررسی رفتارهای خشن و آنی حریق ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۸-۴ ۲۰۰ آوای قلم ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۲ مجموعه پرسش های چهار گزینه یی آب و فاضلاب و بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۶-۰ ۳۹۰ آوای قلم ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۳ راهنمای کاربردی اجرای قانون برگزاری مناقصات در مدیریتِ برون سپاریِ فعالیتها با تمرکز بر فرآیندهای زیست محیطی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۴-۶ ۱۲۳ آوای قلم ۶۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۴ طراحی فرآیند های مختلف تصفیه خانه فاضلاب (راهنمای محاسبات و طراحی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۳-۸ ۱۸۴ خانیران ۷۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۵ تحلیل پتنتِ کاربرد نانومواد در پاکسازی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۲-۱ ۲۰۶ خانیران ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۶ بیماری کبد چرب و فعالیت بدنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۰-۷ ۱۳۸ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۷ پسماند و تغییر اقلیم روند جهانی و چارچوب راهبردی گردآوری شده توسط: UNEP ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۱-۵‬ ۱۳۲ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۸ مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی - درمانی (ویرایش دوم) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۲-۳ ۵۱۶ آوای قلم ۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴۹ کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در طراحی و مدل سازی مطالعات محیط زیست با CD ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۴۰-۸ ۱۴۴ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۰ تئوری انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۷۴۳-۱-۹ ۱۹۷ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۱ شیرابه زباله ، راهکارها و روشهای تصفیه آن ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۹-۱ ۱۲۷ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۲ وتلند های مصنوعی جریان عمودی ( سیستم های مهندسی اکولوژی برای تصفیه فاضلاب و لجن ) با صفحات رنگی ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۸-۴ ۳۵۷ خانیران ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۳ مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) محیط زیست¬ گرایش آلودگی های محیط زیست به همراه پاسخنامه تشریحی و سوالات مکمل ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۱-۶ ۲۷۰ آوای قلم ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۴ راکتورهای بیولوژیکی دفن پسماند ( خصوصیات، طراحی، ساخت و پایش) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۰-۹ ۲۷۸ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۵ آزمون های کارور رایانه ICDLدرجه 2 بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مطابق استاندارد بنیاد جهانی ICDL ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۹-۲ ۱۰۶ آوای قلم ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۶ مقدمه ای بر مفاهیم پایه اکولوژی سیمای سرزمین با کاربرد در برنامه ریزی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۷-۸ ۱۸۰ آوای قلم ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۷ تکنیک های شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در محیط های صنعتی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۷-۰ ۱۴۰ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۸ کارخانه های قارچی (بررسی عملکرد و کاربرد قارچ ها در محیط زیست و صنعت) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۸-۵ ۲۱۲ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵۹ اکولوژی انسانی مفاهیم بنیادی برای توسعه پایدار ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۴-۸ ۲۷۰ آوای قلم ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۰ مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۳۶-۱ ۲۵۶ آوای قلم ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۱ دستورکار آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (بر اساس کتاب استاندارد متد) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۹-۴ ۱۲۴ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۲ ارزیابی محیط زیستی : مفاهیم و روش ها ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۷-۹ ۲۲۴ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۳ برنامه ریزی در مقیاس منظر ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۷-۷ ۲۴۰ خانیران ۸۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۴ مجموعه تست ها و نکات طبقهبندی تصفیه آب ویژه آزمون های دوره کارشناسی ارشد و PhD برگرفته از کتب تصفیه آب ( AWWA، آلن توارت، قسیم، همر، مکگی، کاوامورا ) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۶-۰ ۳۷۷ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۵ مدیریت سبز (مفاهیم، روش ها و مدل های کاربردی) ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۱-۵ ۲۷۹ خانیران -۹۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۶ راهنمای دارو درمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه پروتکل های دارودرمانی در بخش های مراقبت ویژه برای پزشکان و پرستاران ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۴-۶ ۲۱۸ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۷ مجموعه سوالات چهارگزینه ای میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های دوره کارشناسی ارشد و PhD برگرفته از کتاب بیتون ترجمه حسین میرهندی و مهناز نیک آئین ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۵-۳ ۱۱۶ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۸ آلودگی های محیط زیست آلودگی صنعتی (صوت، ارزیابی و پرتو)ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۱-۴ ۱۷۴ خانیران ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶۹ آلودگی های محیط زیست آلودگی پسماند ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) آزمون سال های 74 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۸-۱ ۳۰۵ خانیران ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۰ کلیات بهداشت محیط ( 1) - صدا و صوت بهداشت پرتوها نور و ارزیابی اثرات توسعه ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری از سال 74تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۲-۹ ۲۹۵ خانیران ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۱ کلیات بهداشت محیط ( 2)- مبارزه با ناقلین بهداشت شناگاه ها بهداشت مواد غذایی و گندزداها- و یژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری phdاز سال74 تا98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۴-۳ ۱۵۵ خانیران ۴۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۲ مهندسی آب و فاضلاب مهندسی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D آز مون های سال 1374الی 1398 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۵-۱ ۲۹۴ خانیران ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۳ مهندسی آب و فاضلاب شیمی آب و فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری( ph.D) آزمونهای از سال 80 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۲-۹ ۱۹۹ خانیران ۵۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۴ مهندسی آب و فاضلاب میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D آزمونهای از سال 80 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۰-۵ ۲۰۵ خانیران ۵۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۵ آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.Dاز سال 74 تا 98 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۰-۵ ۳۵۲ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۶ آلودگی های محیط زیست آلودگی خاک(ضایعات،پسماندهای صنعتی و سموم) ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۹۲-۱ ۱۶۴ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۷ تجربیات خدمات الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۶-۲ ۳۶۸ آوای قلم ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۸ فناوری اطلاعات برای زندگی بهتر: راهبردهایی برای استفاده از رایانه، تبلت و گوشی هوشمند ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۶-۳ ۱۹۲ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷۹ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست (کلیه گرایش ها) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۴-۸ ۲۱۲ خانیران ۷۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۰ مدیریت ایمنی و سلامت روان در محیط کار ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۲-۴ ۲۶۴ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۱ اصول و کاربرد سیستم های گیاهان آبزی در تصفیه فاضلاب: فناوری گیاه پالایی آبی جلد اول ۹۷۸ ۹۶۴--۲۸۲۶-۸۸-۹ ۳۲۲ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۲ آلودگی نوری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۸-۷ ۳۵۲ آوای قلم ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۳ یک تکه آسمان ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۲-۶ ۳۰ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۴ لحظه ی پرواز ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۴-۰ ۲۴ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۵ سقوط به اعماق زمین ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۶-۴ ۳۲ آوای قلم ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۶ رویای قطره ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۲-۸۶-۵ ۱۶ آوای قلم ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۷ مشخصات تجهیزات فنی و ایمنی سامانه های کلرزنی ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۴-۹ ۱۱۱ آوای قلم ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۸ راهنمای یکپارچگی سرمایه در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۸-۸ ۳۶۴ آوای قلم ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸۹ راهنمای نمونه برداری و آنالیز پسماند و کمپوست مطابق سرفصل آزمایشگاه عملی دروس پسماند شهری و صنعتی و کمپوست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۵-۷ ۳۵۴ آوای قلم ۱,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۰ نانوذرات در چرخه آب (ویژگی ها، تجزیه، تحلیل و اثر بر محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۱۰-۱ ۳۲۴ آوای قلم ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۱ مدیریت زیست محیطی رواناب های شهری ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۵-۷ ۱۵۱ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۲ آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۷-۱ ۱۵۴ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۳ درسنامه جامع میکروبیولوژی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۵-۴ ۳۴۸ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۴ مهندسی آب و فاضلاب مکانیک سیالات ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری)ph.D( ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۹-۱ ۲۵۵ خانیران ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۵ آلودگیهای محیط زیست آلودگی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)آز مون های سال 1374الی 1398 ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۷-۵ ۳۰۲ خانیران ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۶ مواد زائد جامد ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۳-۹ ۱۱۴ خانیران ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۷ کلیات مهندسی بهداشت ( مبارزه با ناقلین، بهداشت پرتوها، سر و صدا) ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۹-۲ ۱۲۲ خانیران ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۸ درسنامه جامع فیزیولوژی ویژه آزمونهای کارشناسی ناپیوسته ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۵-۳ ۱۵۶ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹۹ مجموعه پرسش و پاسخ فیزیولوژی ویژه آزمونهای کارشناسی ناپیوسته ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۶-۰ ۲۲۵ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۰ مهندسی آب و فاضلاب جلد سوم تصفیه فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۰-۸ ۱۷۵ خانیران ۵۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۱ مهندسی آب و فاضلاب جلد اول تصفیه آب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۷-۷ ۱۴۰ خانیران ۴۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۲ آلودگی هوا و کنترل آن ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۲-۲ ۱۲۵ خانیران ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۳ مهندسی آب و فاضلاب جلد پنجم میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۷-۸ ۸۸ خانیران ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۴ مهندسی آب و فاضلاب جلد دوم هیدرولیک و پمپ ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف وآزمون های استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۸۱-۵ ۱۲۱ خانیران ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۵ مهندسی آب و فاضلاب جلد چهارم شیمی آب و فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۶-۱ ۸۵ خانیران ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۶ کلیات بهداشت عمومی(بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و گندزداها)ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۸-۵ ۷۸ خانیران ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۷ اخلاق حرفه ای ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۹-۵ ۲۴۶ آوای قلم ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۸ کتاب های رنگین کمان همسایه میز به میز ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۳-۰۱-۹ ۱۶ آوای قلم ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰۹ 2000 نکته از آلودگی های محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۰۸-۸ ۲۱۲ آوای قلم ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۰ راهنمای جامع آزمایش های آب برای علوم و مهندسی محیط زیست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۷-۲ ۱۳۴ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۱ راهنمای سیستمهای آبرسانی با جریان ثقلی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۲-۶ ۲۸۶ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۲ سفر به فراسو بر بال پروانه ها اثبات ملکوت آسمان سفر یک جراح مغز و اعصاب به عوالم پس از مرگ ۹۶۷-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۶-۴ ۱۶۵ آوای قلم ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۳ راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۲-۳ ۱۷۱ خانیران ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۴ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای برگزیده مهندسی فاضلاب (متکف و ادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۹-۳ ۱۲۴ خانیران ۳۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۵ آشنایی با گندزداها و روشهای تعیین حساسیت ضد میکروبی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۱-۶ ۱۴۳ خانیران ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۶ مکانیک سیالات و هیدرولیک (برای دانشجویان رشته های بهداشت و محیط زیست) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۷-۹ ۲۱۸ خانیران ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۷ گندزدایی آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۱-۷ ۱۸۰ خانیران ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۸ نگاهی به مشکلات سالمندی (تعادلی و سقوط) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۳-۰ ۱۵۹ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱۹ خودآموز گام به گام و تصویری گواهینامه بین المللی راهبری کامپیوتری: مهارت اول ICDL5 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسخه 5 ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۲-۰ ۱۶۰ خانیران ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۰ راهنمای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مراکز بیمارستانی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۵-۵ ۲۲۴ خانیران ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۱ آلودگی هوا ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۱-۸ ۲۰۲ خانیران ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۲ ارتقا, و بهسازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۸-۶ ۲۲۱ خانیران ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۳ راهنمای استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۹-۴ ۲۰۰ خانیران ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۴ پدیده تغذیه گرایی (اوتریفیکاسیون)درمنابع آب سطحی(دلایل,پیامد ها و مدل سازی) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۸-۹۴-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۵ مقدمه ای بر شناخت ردپا ها در برنامه ریزی محیط زیست(با تاکیدبرردپای آب) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۵-۸ ۱۵۲ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۶ تصفیه و دفع لجن فاضلاب ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۹-۶ ۲۸۴ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۷ راهنمای تعیین آب شستگی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۵-۹ ۲۷۲ آوای قلم ۱۶۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۸ مدیریت و هدایت پایان نامه دکتری راهنمای استادان و دانشجویان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۳-۳ ۱۸۴ آوای قلم ۱۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲۹ تصفیه فاضلاب صنعتی(منابع,مشخصات و تصفیه) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۳-۱ ۳۸۶ خانیران ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۰ اصول طراحی بهره برداری و مدیریت گازهای لندفیل ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۶-۲ ۱۱۲ خانیران ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۱ اصول بهداشت,ایمنی و محیط زیست (HSE( ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۵-۶ ۶۵۰ خانیران ۲,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۲ مهندسی کاربردی در لوله های پلی اتیلن ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۷-۳ ۴۹۴ خانیران ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۳ راهنمای جامع تصفیه فاضلاب های صنعتی وخطرناک(قسمت اول) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۹-۵ ۳۹۷ خانیران ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۴ من نجود,10سال دارم و طلاق گرفته ام ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۹-۷ ۱۲۴ آوای قلم ۵۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۵ سیستم مدیریت ریسک خستگی در صنایع و عملیات 247 ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۴-۹ ۱۶۶ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۶ سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۰-۱ ۲۵۲ خانیران ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۷ مدیریت پسماند با رویکرد تبدیل پسماند یه ثروت ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۸-۸ ۳۲۶ خانیران ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۸ راهنمای کاربردی کیفی آب آشامیدنی(جلداول) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۸-۷۳-۵ ۳۸۳ آوای قلم ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳۹ نانو فناوری و محیط زیست ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۷-۷ ۳۴۶ آوای قلم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۰ بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE سری کتاب های تخصصی محیط زیست(20)ویژه آزمون های کارشناسی ارشد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۷-۱ ۱۹۵ خانیران ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۱ کیفیت آب آشامیدنی مشکلات و راه حل ها ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۴-۰ ۶۳۶ خانیران ۲,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۲ مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۸-۹ ۴۳۴ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۳ امنیت جهانی آب فرصت ها و تهدید ها ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۲-۶ ۲۲۷ خانیران ۵۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۴ روش های تقطیر خورشیدی در سیستم های نمک زدایی آب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۳-۳ ۳۴۰ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۵ روش های آنالیز مواد زائد جامد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۵-۷ ۱۹۰ خانیران ۵۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۶ مرجع کامل شیمی تجزیه (ویرایش ششم) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۷-۲ ۱۲۴۰ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۷ مدیریت پروژه ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۴۰-۷ ۲۷۶ آوای قلم ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۸ شبکه های جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۴۱-۹ ۴۶۰ خانیران ۱,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴۹ رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی(سازمان بهداشت جهانیWHO) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۶-۶ ۶۵۴ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۰ استحصال گاز متان از محل دفن زباله ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۹-۱ ۱۳۶ آوای قلم ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۱ تکنولوژی آب و فاضلاب همر ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۰-۳ ۹۶۸ آوای قلم ۲,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۲ ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری: مطالعه موردی معدن مس سونگون ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۲-۵ ۱۹۲ آوای قلم ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۳ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت ششمICDLارائه مطالب2007 POWERPOINT مطابق با استاندارد نسخه5 و پیشرفته ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۶-۰ ۱۵۸ خانیران ۳۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۴ بیوتکنولوژی محیط زیست (جلد اول) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۴-۷ ۲۷۰ آوای قلم ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۵ شناخت,پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۵-۸ ۷۶۰ خانیران ۲,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۶ ارزیابی و واکنش فوری در امنیت سامانه های آبرسانی(AWWA) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۱-۵ ۴۸ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۷ کلیات بهداشت محیط سالواتو ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۳۳-۴ ۲۳۲ خانیران ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۸ رهنمود فلوراید درآب اشامیدنی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۲-۲ ۱۵۳ آوای قلم ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵۹ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت پنجم ICDL 2007اکسس Access 2007نسخه5 ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۳-۹ ۱۶۸ خانیران ۳۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۰ بهره برداری از بیورآکتورهای غشایی در مقیاس بزرگ در تصفیه فاضلاب شهری ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۹-۲ ۱۶۴ آوای قلم ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۱ خودآموزگام به گام وتصویری مهارت هفتم ICDL 2007اینترنت نسخه 5 Internet ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۳۰-۸ ۱۷۶ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۲ محاسبات فنی در مهندسی محیط زیست(جلداول ودوم) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۴-۲ ۷۵۰ خانیران ۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۳ فرآیندهای پردازش لجن فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۷-۵ ۴۳۰ خانیران ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۴ تغییر آب و هوا و محیط زیست (با مروری بر ساز و کارهای پروتکل کیوتو و توسعه پایدار) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۱-۶ ۳۲۳ آوای قلم ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۵ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت سوم ICDL 2007واژه پرداز WORD 2007نسخه5 ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۸-۵ ۱۸۲ خانیران ۳۷,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۶ مهندسی فاضلاب قسمت 4و5و6دوره سه جلدی(متکف و ادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۰-۴ ۱۴۰۰ خانیران ۳,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۷ مقدمه ای بر منطق فازی با استفاده ازMATLAB ۹۶۴-۸۰۳۳-۷۲-۲ ۱۴۰ خانیران ۴۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۸ راهنمای کاربردی مدیریت پسماند (جلداول ودوم)دوره2جلدی ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۶-۶۵-۲ ۱۱۷۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های ... ۴,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶۹ مهندسی فاضلاب قسمت 1و 2 و3 دوره 3جلدی(متکف وادی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۷-۸ ۱۳۲۰ خانیران ۳,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۰ غذاهای خوشمزه سویایی(45دستورپخت ساده وآسان) ۹۶۴-۹۶۰۲-۷-۰ ۱۲۰ آوای قلم ۱۷,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۱ کنار ساحل ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۵-۴ ۳۲ آوای قلم ۱۷,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۲ راهنمای عیب یابی سیستم های آبرسانی کوچک ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۶-۱ ۱۰۴ آوای قلم ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۳ ریاضیات عمومی و مهندسی:(13) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۲۶-۷ ۲۳۶ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۴ Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی... ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۴-۳ ۱۶۸ خانیران ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۵ نگاهی اجمالی به ادیان، مذاهب و فرق ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۵-۵ ۳۲۲ آوای قلم ۱۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۶ آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها (طرح تحول اقتصادی) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۲-۹ ۸۰ خانیران ۲۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۷ اصول مدیریت کیفیت هوا ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۵-۰ ۵۰۰ خانیران ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۸ برنامه ریزی اضطراری برای تاسیسات آب: راهنمای عملی تاسیسات آب (AWWA - M19) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۳-۰ ۱۳۶ آوای قلم ۲۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷۹ مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی با رویکرد ایمن سازی در برابر زلزله ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۲۵-۹ ۳۲۶ خانیران ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۰ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت پنجم ICDL XP: بانک اطلاعاتی-نسخه 4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۸-X ۱۸۴ خانیران ۳۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۱ خودآموزگام به گام و تصویری مهارت ششم ICDL XP نسخه 4 مهارت ششم: ارائه مطالب powerpoint ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۹-۸ ۱۹۲ خانیران ۳۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۲ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت سوم XP ICDL: مهارت سوم: واژه پرداز WORDنسخه 4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۶-۳ ۱۹۴ خانیران ۳۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۳ شناخت و حل مسئله در سازمان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۲-۳ ۱۵۲ آوای قلم ۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۴ تصفیه فاضلاب صنعتی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۱-۲ ۱۷۶ خانیران ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۵ محیط زیست(15) آمایش و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۴۲-۲۳-۱ ۳۴۳ خانیران ۱,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۶ خودآموز گام به گام وتصویری مهارت چهارم ICDL XP: صفحه گسترده EXCELنسخه4 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۷-۱ ۱۷۶ خانیران ۲۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۷ خودآموز گام به گام و تصویری مهارت هفتم ICDL XPنسخه 4: اطلاعات و ارتباطات Internet ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۰-۱ ۱۴۰ خانیران ۲۳,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۸ ریاضیات آماری روش های آماری(11) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۸-۲ ۲۸۲ خانیران ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸۹ مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۰-۹ ۲۲۸ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۰ غذای هوشمند، سلامت برتر(سویا) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۹-۳ ۳۳۶ آوای قلم ۴۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۱ حل مسائل کتاب مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۶-۸ ۴۳۶ خانیران ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۲ محیط زیست- بیولوژی حیوانات شکاری ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد(ویرایش جدید) ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۵-۴ ۱۸۸ خانیران ۶۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۳ محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۰-۵ ۲۸۰ خانیران ۹۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۴ شناخت محیط زیست (17)ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۰-۸ ۴۴۹ خانیران ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۵ زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشدجلد اول (10) (رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست (کلیه گرایش ها) و مهندسی طراحی محیط زیست) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۵-۴ ۲۷۴ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۶ زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی English for the medical student ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۱-X ۲۳۰ خانیران ۳۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۷ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست - مواد زائد جامد: انگلیسی - فارسی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۰-۱ ۲۴۰ آوای قلم ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۸ نمک زدایی برای تهیه آب آشامیدنی سالم (رهنمود جنبه های بهداشتی و زیست محیطی فرآیند نمک زدایی) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۶-۲ ۲۳۲ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹۹ اصول و کاربردهای راکتور غشاء زیستی در تصفیه آب و فاضلاب ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۷-۹ ۳۵۶ آوای قلم ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۰ مبانی طراحی سیستم های کلرزنی ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۴-۸ ۱۰۸ آوای قلم ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۱ زبان تخصصی محیط زیست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۰-۶ ۳۷۶ خانیران ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۲ اصول فناوری تولید کمپوست ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۳-۷ ۳۳۲ خانیران ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۳ GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان خود، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۱-۳ ۱۶۰ خانیران ۳۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۴ مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی(جلد اول ودوم) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۴-۶ ۱۱۹۲ خانیران ۴,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۵ راهنمای فن آوری سیستم های آبرسانی در اجتماعات کوچک ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۳-۱ ۲۲۸ آوای قلم ۷۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۶ محصولات جانبی گندزدایی در آب آشامیدنی (تشکیل، آنالیز و کنترل) ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۱-۷ ۲۰۰ آوای قلم ۶۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۷ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در فرآیندهای صنعتی براساس معیارهای OSHA ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۷-۰ ۲۷۲ آوای قلم ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۸ روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۸-۷ ۱۵۶ آوای قلم ۲۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰۹ آموزش برنامه نویسی با MATLAB برای مهندسان مکانیک ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۸-۵ ۶۶۸ خانیران ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۰ فیزیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ناپیوسته (با تجدیدنظر و تکمیل) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۳-۶ ۴۱۶ خانیران ۵۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۱ شیمی تجزیه: اصول تجزیه دستگاهی جلد سوم ویرایش 6 ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۱-۷ ۴۷۲ خانیران ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۲ راهنمای محافظت کامپیوتر از مهاجمان اینترنتی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۶-۱ ۱۶۸ خانیران ۱۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۳ تحلیل و طراحی سیستمهای آموزش الکترونیکی (مجازی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۹-۲ ۲۵۴ خانیران ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۴ تحلیل مسائل کنترل دیجیتال با استفاده از Matlab و جعبه ابزار سیستم کنترل ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۷-۶ ۲۷۲ خانیران ۴۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۵ فرهنگ واژگان فنآوری اطلاعات (IT) (Information technology) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۶-۰ ۳۸۴ خانیران ۵۳۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۶ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی: رشته برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - شبکه های انتقال) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۷-۹ ۳۰۰ خانیران ۴۴,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۷ مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست آب و فاضلاب انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی و اصطلاحات ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۴-۱ ۳۷۴ خانیران ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۸ فیزیک حرارت: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۳-۰ ۱۱۲ خانیران ۱۷,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱۹ خودآموز تصویری و آسان Windows XP home edition ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۳-X ۲۹۰ خانیران ۳۴,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۰ اجزای ماشین (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۳-۱ ۱۱۶ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۱ شیمی تجزیه: مبانی شیمی تجزیه جلداول ویرایش6 ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۹-۲ ۵۶۶ خانیران ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۲ شیمی تجزیه: اصول الکتروشیمی جلددوم ویرایش6 ۹۶۴-۸۰۳۳-۷۰-۶ ۲۱۲ خانیران ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۳ نقشه کشی صنعتی (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۴-۸ ۱۵۶ خانیران ۱۹,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۴ احداث خزانه و پیوند گردو ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۲-۱ ۱۲۶ خانیران ۱۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۵ روشهای تولید (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۶-۲ ۹۶ خانیران ۱,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۶ فیزیک مکانیک: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۷۸-۶ ۱۸۰ خانیران ۱۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۷ مدیریت پروژه ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۸-۴ ۲۰۸ خانیران ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۸ مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک" ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۴-۶ ۳۰۴ آوای قلم ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲۹ مرجع کامل و تصویری Word 2003 تا Word 2007 ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۶-۸ ۴۸۸ خانیران ۵۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۰ آموزش سریع رجیستری ویندوز: به همراه 70 ترفند کاربردی در رجیستری ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۵-X ۹۰ خانیران ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۱ مجموعه تست و پاسخ مهندسی مکانیک (1) استاتیک (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۰-۹ ۲۰۰ خانیران ۱۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۲ راهنمای ارزیابی درختان گردو پسته و بادام ۹۶۴-۸۰۳۳-۱۴-۵ ۱۶۴ خانیران ۲۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۳ انتقال حرارت (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۲-۵ ۱۲۰ خانیران ۱۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۴ راهنمای جامع رفع اشکال در Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۶-۶ ۶۰۴ خانیران ۵۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۵ مجموعه تست و پاسخ مهندسی مکانیک (2): مقاومت مصالح (ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۱-۷ ۱۴۸ خانیران ۱۳,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۶ آلودگی دریا ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۲-X ۲۹۴ آوای قلم ۹۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۷ ترمودینامیک (ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی) ۹۶۴-۸۰۳۳-۵۷-۹ ۱۰۸ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۸ خودآموز Windows XP برای همه ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۱-۳ ۲۳۲ خانیران ۳۹,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳۹ ریاضی: ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۷-۲ ۴۰۲ خانیران ۳۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۰ پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت" ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۰-۳ ۲۶۰ آوای قلم ۲۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۱ سویا کلید سلامتی با معرفی شیر گیاهی سویا 'غذای معجزه آسا' ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۰-۴ ۲۲۴ خانیران ۲۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۲ اصول و آموزش گام به گام شبکه در ویندوز XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۰-۵ ۱۷۶ خانیران ۱۸,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۳ e-mail را آسان بیاموزیم ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۷-۴ ۱۰۴ خانیران ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۴ آموزش گام به گام نرم افزار MSC. visualnastran desktop ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۳-۹ ۴۹۲ خانیران ۵۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۵ فرهنگ واژگان اینترنت شبکه مایکروسافت ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۹-۰ ۵۴۴ خانیران ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۶ بررسی تفصیلی سوالات دو دوره آزمون پره بورد (ارتقاء) رشته تخصصی بیهوشی سالهای 81 و 82 ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۲-۰ ۲۵۲ خانیران ۳۴,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۷ راهنمای رفع اشکال در PowerPoint XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۳-۱ ۱۱۸ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۸ راهنمای رفع اشکال در Excel XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۴-X ۱۲۰ خانیران ۱۱,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴۹ راهنمای رفع اشکال در Outlook XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۵-۸ ۱۱۶ خانیران ۱۰,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۰ راهنمای رفع اشکال در Office XP: موضوعات مشترک ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۱-۵ ۱۶۴ خانیران ۱۶,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۱ راهنمای رفع اشکال در Word XP :Office XP ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۲-۳ ۱۳۰ خانیران ۱۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۲ مقدماتی بر منیفلدهای دیفرانسیل پذیر ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۸-۲ ۱۲۸ خانیران ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۳ مرور و خودآزمایی نکات برتری از اصول و فنون پرستاری و مامایی ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۴-۸ ۸۴ خانیران ۱۲,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۴ دوست آبی من ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۷-۱ ۱۸ آوای قلم ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۵ پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی QBasic ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۱-۳ ۱۶۰ خانیران ۱۱,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵۶ پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی الگوریتم و فلوچارت: ویژه آمادگی امتحانات و کنکورهای کاردانی ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۰-۵ ۸۸ خانیران ۶,۷۵۰ مشاهده ی جزئیات و خرید