جمع سفارش:
پرداخت تغییر قیمت احتمالی کتاب توسط ناشر به عهده مشتری می باشد
۱۰%
products
قیمت:
۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۸۴۵۰۰۰ ريال

پالایش خاک : کاربردها و تکنولوژی‌های نوین

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۶۳۱۱۱۱
تعداد صفحات :۲۱۵

سال چاپ:۱۴۰۲

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توسعه جوامع در قرن نوزدهم، منجر به رشد بسياري از فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي شد كه اين
امر به نوبه خود، موجب پديد آمدن هزاران مورد از آلودگي خاك و آب زيرزميني شده است. در طول
قرن گذشته، اين وقايع با پيچيدگيهاي بيشتري همراه بوده است. زيرا با افزايش جمعيت جهان و
تو سعه رو به گسترش علم، از فناوريهاي جديدي ا ستفاده شده ا ست كه برخي از آنها، حتي آلودگي
بيشتري نسبت به فناوريهاي گذشته و قديمي داشتهاند. اما اخيراً، توجه ويژه جوامع مدرن به
جنبههاي زيستمحيطي و حفظ آنها، منجر به كاهش اين آلودگيها شده است. با اين وجود، ريشه
كن ساختن اين آلودگيها نيازمند برنامه ريزي و به كاربردن اقدامات صحيح فرايند پالايش است. ظهور
آلاينده هاي جديد نيز، به دليل پيشرفت در چندين حوزه علمي مانند روشهاي تحليلي و سمشناسي،
نبايستي ناديده گرفته شود. اين آلاينده هاي جديد، آلاينده هاي نوظهور ناميده شده و چالش جديدي
براي صنعت، ارائه دهندگان خدمات، نظارتكنندگان و جامعه علمي به وجود آورده اند.
2 ميليون / گزارش اخيري از آژانس محيط زيست اروپا ( 2014 ) نشان ميدهد كه در اروپا تقريباً 5
مكان آلوده وجود دارد كه دفع و تصفيه پسماندها و فعاليتهاي صنعتي و تجاري، مسئول 72 درصد از
آلودگي اين اماكن ميبا شند. با اين حال، اين اعداد تنها مربوط به دادههاي برخي از ك شورهاي اروپايي
ه ستند، بنابراين عدد واقعي ميتواند ب سيار بي شتر از اين مقدار با شد. به عنوان مثال، در ايالات متحده
آمريكا، هيچ يك از وزارت كشاورزي و وزارت داخلي آمريكا، فهرست كاملي از اين گونه اماكن را ندارند.
از اين رو، ارزيابي وضعيت آلودگي اين اماكن، بسيار ضروري به نظر مي ر سد. پس از آن، منا سب ترين
فناوريهاي پايش، بايستي به كار گرفته شوند. بنابراين، كسب دانش در زمينه پيشرفت هاي جديد در
ارتباط با فناوري هاي موجود، و هچنين توسعه فناوري هاي پالايش جديد كه از روش هاي نوآورانه
براي آلاينده هاي نوظهور استفاده مي نمايند، ضروري است.

ابتدا شماره همراه خود را وارد نمایید(فقط برای خرید نسخه چاپی)

سپس عنوان یا عناوین کتاب مورد نظرخود را با ذکر تعداد مورد نیاز انتخاب نموده و به سبد خرید اضافه نماییددر این قسمت تعداد و عناوین درخواست شده را با دقت کنترل و در صورت نیاز ویرایش کنید

بعد از آن در قسمت سفارشات آدرس ،کدپستی و مشخصات کامل خود را وارد نمایید.

سپس طریق دریافت مرسوله بر اساس نوع پست یا پیک (ویژه تهران) را انتخاب کنید

نحوه پرداخت خود را مشخص کنید لازم به ذکر است در پرداخت کارت به کارت یا واریز بانکی سفارش شما ثبت خواهد شد و بعد از واریز مبلغ به شماره حسابهای یاد شده باید شماره فیش پرداختی را مجددا وارد نمایید تا سفارش شما تکمیل شود

در پرداخت اینترنتی همان لحظه درگاه اینترنتی بانک انتخاب شده قعال و با استفاده از رمز دوم وتاریخ کارت و CVV2پرداخت شما انجام خواهدشد

در پایان کلید ثبت سفارش را بزنید تا سفارش شما ثبت شده و بلافاصله توسط انتشارات به آدرس داده شده ارسال شود

برای خرید و امانت نسخه الکترونیکی از گزینه خرید  نسخه الکترونیکی  ویا از اپلیکیشن فیدیبو Fidibo  استفاده کنید