آمار سایت

علاوه بر تخفیف،هزینه پستی ارسال کتاب هابیش از 2500صفحه نیزبرای تمام نقاط کشوررایگان می باشد

جدیدترین کتابها

کتابهای ویترین

قيمت مربوط به دوره سه جلدي ميباشد

مهندسي فاضلاب قسمت 4و5و6دوره سه جلدي(متكف و ادي)

قيمت مربوط به دوره سه جلدي ميباشد

مهندسي فاضلاب قسمت 1و 2 و3 دوره 3جلدي(متكف وادي)


ويژه آمادگي امتحانات و كنكورهاي كارداني

پرسش هاي چهارگزينه‌اي و تمرين هاي مهارتي QBasic
 تخفیف ویژه برای خرید بالای 120 هزار تومان