جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۷۶۵۰۰۰ ريال

مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی جلد اول


شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۰۳۳۹۴۶
تعداد صفحات :۱۱۹۲

سال چاپ:۰۱/۰۷/۹۷

موضوعات:
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید