جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۲۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۹۸۰۰۰ ريال

بیوفیلم، انسداد و خوردگی بیولوژیکی با رویکرد صنعت آب و فاضلاب


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۲۸۱۱
تعداد صفحات :۱۲۴

سال چاپ:۰۱/۱۲/۹۶

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید