جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۳۶۹۰۰۰ ريال

آشنایی با اصول طراحی، تجهیز و توسعه بیمارستان


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۲۸۳۵
تعداد صفحات :۲۷۹

سال چاپ:۰۱/۱۲/۹۶

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید