جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۸۱۰۰۰ ريال

تهویه طبیعی در خانه های چهارصفه ی یزد

دسته بندی:
هنر.معماري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۲۸۰۴
تعداد صفحات :۱۱۰

سال چاپ:۱۰/۹۶/۱۳

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید