جمع سفارش:
Sale
قیمت:
۲۱۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۹۳۵۰۰ ريال

میکروبیولوژی محیط زیست ( دستورالعمل آزمایشگاهی)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۸۸۲۸۲
تعداد صفحات :۲۳۷

سال چاپ:۲۰/۰۹/۹۶

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای خرید کتاب مورد نظر اول آن را انتخاب نمایید و به سبد خرید اضافه نمایید