سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


فهرست موضوعی

ناشران همکار

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي انتشارات سماط|انتشارات خانیران

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (20)

5000 آزمون در بهداشت عمومي

پدیدآور: خالد رحماني

قيمت: 750000 ريال

تئوريها و فرايند مديريت از شايعترين ها تا نكته ها

پدیدآور: قاسم عابدي؛ محمدجواد كبير

قيمت: 59500 ريال

درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي: بيماريهاي مزمن غير واگير و بيماريهاي واگير شايع

پدیدآور: جان‌اورت پارك؛ كي. پاركر؛ حسين شجاعي‌تهراني

قيمت: 800000 ريال

درسنامه جامع و كاربردي مامايي: كارداني به كارشناسي از سال 1373 تاكنون

پدیدآور: مانيتا خليلي‌پوردارستاني

قيمت: 265000 ريال


بيماري هاي عفوني ويروسي (انگلي و قارچي) همراه با اطلس رنگي

پدیدآور: نگين كريميان؛ عبدالرضا سودبخش؛ عليرضا سليماني

قيمت: 118000 ريال

تكنولوژِي آب و فاضلاب (جلد اول)

پدیدآور: محمدعلي ززولي؛ ادريس بذرافشان

قيمت: 900000 ريال

درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي: كليات خدمات بهداشتي (بخش دوم)

پدیدآور: كي. پاركر؛ جان‌اورت پارك؛ حسين شجاعي‌تهراني

قيمت: 500000 ريال

درسنامه كليات بهداشت محيط: بهداشت مسكن و اماكن عمومي، بهداشت مواد غذايي بهداشت پرتوها، ...

پدیدآور: محمدعلي ززولي؛ افشين ملكي؛ ادريس بذرافشان

قيمت: 600000 ريال


بيماريهاي غدد و متابوليسم همراه با اطلس رنگي

پدیدآور: شادي زارعي؛ مهشيد مرتضوي؛ محمد پژوهي

قيمت: 148000 ريال

تكنولوژي آب و فاضلاب (جلددوم)

پدیدآور: محمدعلي ززولي؛ ادريس بذرافشان

قيمت: 700000 ريال

درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي: كليات خدمات بهداشتي: بخش نخست

پدیدآور: جان‌اورت پارك؛ جون‌بو پارك؛ حسين شجاعي‌تهراني

قيمت: 200000 ريال

فيزيولوژي پزشكي گايتون

پدیدآور: آرتور گايتون؛ جان‌ادوارد هال؛ احمدرضا نياوراني

قيمت: 350000 ريال


بيماريهاي كليه همراه با اطلس رنگي

پدیدآور: تامس آندرئولي؛ بهار حسن‌ميرزايي؛ محبوبه ابراهيم‌پورفيني

قيمت: 69500 ريال

چكيده فيزيولوژي پزشكي گايتون 2016

پدیدآور: جان‌ادوارد هال؛ آرتور گايتون؛ احمدرضا نياوراني

قيمت: 250000 ريال

درسنامه جامع آلودگي محيط زيست

پدیدآور: محمدعلي ززولي؛ ادريس بذرافشان

قيمت: 500000 ريال

فيزيولوژي پزشكي گايتون

پدیدآور: آرتور گايتون؛ جان‌ادوارد هال؛ احمدرضا نياوراني

قيمت: 350000 ريال


بيوشيمي هارپر: ويراست سي ام، 2015

پدیدآور: پروين پاسالار؛ احمدرضا نياوراني

قيمت: 500000 ريال

درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي: اصول و روشهاي اپيدميولوژي، جمعيت شناسي و آمارهاي بهداشتي

پدیدآور: جان‌اورت پارك؛ كي. پاركر؛ حسين شجاعي‌تهراني

قيمت: 300000 ريال

گندزدايي و دفع پسمانده هاي بيمارستاني

پدیدآور: پروس آنت؛ حسن انصاري؛ فربد عبادي فرد آذر

قيمت: 54500 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2