سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


فهرست موضوعی

ناشران همکار

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي انتشارات فني حسينيان|انتشارات خانیران

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (22)

... الكترونيك خيلي هم مشكل نيست!

پدیدآور: فارست‌ام ميمز؛ سروين هنربخش

قيمت: 119000 ريال

اطلاعات علمي مونتاژكار الكترونيك

پدیدآور: جابر فرجي

قيمت: 72000 ريال

رسم فني عمومي

پدیدآور: حسين جمالي

قيمت: 69000 ريال

طراحي مدارات الكترونيك

پدیدآور: بهروز سهرابيان

قيمت: 82000 ريال


310 مدار: راه حلهايي خلاقانه براي همه عرصه هاي الكترونيك

پدیدآور: مجتبي ابراهيم‌زاده‌غياث

قيمت: 199000 ريال

پروژه ها و مدارهاي حس گرهاي الكترونيكي

پدیدآور: فارست‌ام ميمز؛ اميررضا باني‌شركاء

قيمت: 86000 ريال

طرز كار و كاربردهاي اهم مترهاي ديجيتالي (از سير تا پياز ...!)

پدیدآور: گلن مازون؛ گلن‌ا. مازور؛ سروين هنربخش

قيمت: 129000 ريال


آشتي با الكترونيك (يك خودآموز ساده براي آماتورها)

پدیدآور: كيت بريندلي؛ سروين هنربخش

قيمت: 139000 ريال

پروژه هاي الكترونيكي كاربردي

پدیدآور: شركت اي.اف.واي؛ محمد رضازاده‌حامد

قيمت: 140000 ريال

سيستم هاي برقي مترو و قطار

پدیدآور: عليرضا رضايي

قيمت: 78000 ريال

عيب يابي كليه مدارات الكترونيك "مخصوص دانشجويان الكترونيك"

پدیدآور: بهروز سهرابيان؛ آرزو نيكنام

قيمت: 99000 ريال


آشنايي با خصوصيات و كاربردهاي 555: آچار فرانسه ي آي سي ها...!

پدیدآور: كولين ميشل؛ سروين هنربخش

قيمت: 78000 ريال

تئوري ارتعاشات با كاربردهاي آن

پدیدآور: ويليام‌تيرل تامسون؛ بهرام پوستي

قيمت: 298000 ريال

فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته در تصفيفه آب و فاضلاب

پدیدآور: سيدغلامرضا موسوي؛ جواد جعفري

قيمت: 105000 ريال


اسيلوسكوپ به زبان ساده

پدیدآور: امير ميكائيل‌زاده‌قلعه‌جوقي

قيمت: 52000 ريال

تابلو برق

پدیدآور: عليرضا رضايي

قيمت: 63000 ريال

طراحي تصفيه خانه هاي پساب صنايع نساجي

پدیدآور: سيدمرتضي حسينيان؛ عليرضا خسروي؛ محمد ممتازاميري

قيمت: 22000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2