سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


فهرست موضوعی

ناشران همکار

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد تهران|انتشارات خانیران

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (55)

Breakthrough

پدیدآور: Masouneh Amini Kashini

قيمت: 85000 ريال

ارزيابي ريسك محيط زيستي: محاسبات كمي، تاثيرات انساني، پيامدهاي بشري

پدیدآور: يان لرچ؛ والتر گلاسر؛ محمدجواد اميري

قيمت: 210000 ريال

اقتصاد سلامت

پدیدآور: فيليپس كري‌جي؛ گروه مترجمين دفتر مطالعات و نوآوري سازمان تأمين ا

قيمت: 150000 ريال

بهره برداري و توسعه پايدار حوزه هاي آبخيز (بخش سوم) ابزار پشتيباني تصميم گيري، مدل ها و مطالعات موردي

پدیدآور: ابراهيم‌ادهم گوننج؛ قاسم مرتضايي‌فريزهندي؛ رضا شهبازي

قيمت: 140000 ريال


English for architecture students (master and Ph.D.)

پدیدآور: اميرسعيد محمودي

قيمت: 250000 ريال

استاندارد طراحي و اجرا به روش ميكروتونلينگ (براساس كميته منتخب ASCD آمريكا 24 فوريه 2014)

پدیدآور: اصغر رياضتي؛ حسين اكبريان؛ داود نورمحمدي

قيمت: 170000 ريال

الگوي توسعه و توانمندسازي مديران آموزش عالي

پدیدآور: محمدعلي گودرزي؛ فاطمه اماني؛ خدايار ابيلي

قيمت: 90000 ريال

بيمارستان چه نوع سازماني است و چگونه كار مي كند؟

پدیدآور: دان گريفين؛ محمد عرب؛ رامين روانگرد

قيمت: 130000 ريال


آمايش محيط زيستي سرزمين

پدیدآور: ست آپياآپكو؛ جهانبخش باليست؛ مهرداد نهاوندچي

قيمت: 200000 ريال

اصول ارزيابي سرزمين براي چراي گسترده

پدیدآور: فائو؛ حسين ارزاني؛ حميدرضا محرابي

قيمت: 150000 ريال

الوجيز في تاريخ الادب العربي

پدیدآور: ابوالفضل رضايي؛ علي ضيغمي؛ مهدي طاهري

قيمت: 180000 ريال

تداخل هاي دارويي در طب پرندگان

پدیدآور: سيدمحمد فقيهي

قيمت: 70000 ريال


اجراي PIPING در پروژه هاي تاسيسات صنعتي

پدیدآور: فرشاد صنعتي‌صفاخانه

قيمت: 50000 ريال

اصول پرورش گوسفند و بز

پدیدآور: مجيد خالداري

قيمت: 120000 ريال

انتقال جرم

پدیدآور: حسين بهمنيار

قيمت: 180000 ريال

تداخل هاي دارويي در طب دام هاي بزرگ

پدیدآور: سيدمحمد فقيهي

قيمت: 70000 ريال


ارزشگذاري اقتصادي تالاب ها: راهنماي سياست گذاران و برنامه ريزان

پدیدآور: تكتم شهرياري؛ مجتبي شاكرياري

قيمت: 80000 ريال

اصول كاربردي پرورش گوساله

پدیدآور: مهدي دهقان‌بنادكي؛ مسعود عليميرزايي‌نظام‌آباد

قيمت: 170000 ريال

ايمونولوژي

پدیدآور: محمد وجگاني

قيمت: 600000 ريال

تداخل هاي دارويي در طب دام هاي كوچك

پدیدآور: سيدمحمد فقيهي

قيمت: 120000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 4