سبد خريد
مجموع : ريال

عضويت

ثبت نام
آمار سايت
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1493)
كتاب جغرافياي آب ها
ناشر: دانشگاه تهران،سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: ويليام‌ديليني اوگريدي؛ مايكل دابروولسكي؛ مارك آرنف
قيمت: 32000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 32000 ريال
كتاب سيستم اطلاعات جغرافيايي
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: بارو؛ حسن طاهركيا
قيمت: 31000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 31000 ريال
كتاب اندازه‌گيري فقر و توزيع درآمد در ايران
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: وحيد محمودي
قيمت: 16000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 16000 ريال
كتاب آشنايي با علوم قرآني
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: محمدمهدي ركني‌يزدي
قيمت: 19000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 19000 ريال
كتاب درآمدي بر پارادايم جغرافياي جنسيت
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: فضيله خاني
قيمت: 16000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 16000 ريال
كتاب راهبردهاي نمايشنامه‌نويسي جديد: رويكردي زبان بنياد به نمايشنامه‌نويسي
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: پل كاستانيو؛ مهدي نصراله‌زاده
قيمت: 23000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 23000 ريال
كتاب English for the students of human geography
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: Mohsen Karimian Azimi
قيمت: 25000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 25000 ريال
كتاب English for the students of railway engineering
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: Mahmood MirTabatabaie؛ Zohreh Eslamirasekh؛ Hassan Moghbel
قيمت: 14000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 14000 ريال
كتاب علم اصول در فقه و قوانين موضوعه
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: خليل قبله‌اي‌خويي
قيمت: 28500 ريال قيمت انتشارات خانيران: 28500 ريال
كتاب English for the students of public law
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: Farhad Moshfeghi
قيمت: 21500 ريال قيمت انتشارات خانيران: 21500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 150

بهترین حالت نمایش : مرورگر قدرتمند فایرفاکس و اينترنت اكسپلورر 7 به بالا