سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


فهرست موضوعی

ناشران همکار

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي اميرحسين محوي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (16)

اصول تصفيه آب براي كاربرد جهاني

پدیدآور: جرج اسميترست؛ اميرحسين محوي؛ نغمه علوي نخجواني

قيمت: 39500 ريال

راهنماي برآورد هزينه براي تأسيسات تصفيه آب

پدیدآور: ويليام مك گيوني؛ سوسومو كاوامورا؛ روح الله شكري

قيمت: 250000 ريال

رهنمود فلورايد درآب اشاميدني

پدیدآور: اميرحسين محوي؛ حسن اميني

قيمت: 95000 ريال

مديريت جامع پسماندهاي صنعتي و خطرناك به همراه فهرست پسماندهاي شناسايي شده در ايران

پدیدآور: عليرضا عسگري؛ محمد عليزاده؛ اميرحسين محوي

قيمت: 500000 ريال


اصول و كاربردهاي راكتور غشاء زيستي در تصفيه آب و فاضلاب

پدیدآور: سايمون جاد؛ اميرحسين محوي؛ علي‌اكبر رودباري

قيمت: 350000 ريال

راهنماي رياضيات مهندسي محيط زيست جلد اول (آب و فاضلاب)

پدیدآور: فرانك آر اسپلمن؛ نانسي اي وايتينگ؛ حسين كياشمشكي

قيمت: 345000 ريال

سيستم هاي وتلند براي كنترل رواناب شهري

پدیدآور: ميكلاس شولتس؛ اميرحسين محوي؛ حافظ گلستاني‌فر

قيمت: 170000 ريال

مفاهيم و اصطلاحات تخصصي مهندسي بهداشت محيط Environmental Health Engineering Technical Terms and Concepts

پدیدآور: اميرحسين محوي؛ روح الله شكري؛ منصوره شادكام

قيمت: 270000 ريال


تصفيه آب: با بياني ساده براي راهبران تصفيه خانه ها

پدیدآور: دارشان‌سينگ ساراي؛ اميرحسين محوي؛ مصطفي ليلي

قيمت: 53000 ريال

راهنماي سيستمهاي آبرساني با جريان ثقلي

پدیدآور: توماس دي جردن؛ منصوره دهقاني؛ اميرحسين محوي

قيمت: 170000 ريال

شبكه هاي جمع آوري فاضلاب و رواناب هاي سطحي

پدیدآور: اميرحسين محوي؛ عليرضا عسگري؛ عماد دهقاني فرد

قيمت: 450000 ريال


تكنولوژي آب و فاضلاب همر

پدیدآور: همر همر؛ اميرحسين محوي؛ بهزاد شاهمرادي

قيمت: 940000 ريال

راهنماي فن آوري سيستم هاي آبرساني در اجتماعات كوچك

پدیدآور: اميرحسين محوي؛ عليرضا عسگري

قيمت: 165000 ريال

طراحي فرآيند هاي مختلف تصفيه خانه فاضلاب (راهنماي محاسبات و طراحي)

پدیدآور: لين شاندرا؛ اميرحسين محوي؛ حسين كياشمشكي

قيمت: 147000 ريال

نيزار و نقش آن در تصفيه فاضلاب

پدیدآور: اميرحسين محوي؛ مسعود پناهي فرد؛ مريم مرادنيا

قيمت: 89000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2