سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


فهرست موضوعی

ناشران همکار

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي شركت متكف و ادي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6)

مهندسي فاضلاب تصفيه و استفاده مجدد دوره شش جلدي (وير4)قسمت اول

پدیدآور: شركت متكف و ادي؛ محمدرضا خاني؛ كاميار يغمائيان

قيمت: 890000 ريال

مهندسي فاضلاب تصفيه و استفاده مجدد دوره شش جلدي (وير4)قسمت چهارم

پدیدآور: شركت متكف و ادي؛ نعمت‌الله جعفرزاده‌حقيقي‌فرد؛ سهند جرفي

قيمت: 900000 ريال

مهندسي فاضلاب تصفيه و استفاده مجدد دوره شش جلدي (وير4)قسمت سوم

پدیدآور: شركت متكف و ادي؛ غلامرضا موسوي؛ نعمت‌الله جعفرزاده‌حقيقي‌فرد

قيمت: 1000000 ريال

مهندسي فاضلاب تصفيه و استفاده مجدد دوره شش جلدي (وير4)قسمت ششم

پدیدآور: شركت متكف و ادي؛ نعمت‌الله جعفرزاده‌حقيقي‌فرد؛ محمدرضا خاني

قيمت: 850000 ريال


مهندسي فاضلاب تصفيه و استفاده مجدد دوره شش جلدي (وير4)قسمت پنجم

پدیدآور: شركت متكف و ادي؛ محمدرضا خاني؛ پويا آقاسيدابوالقاسم

قيمت: 670000 ريال

مهندسي فاضلاب تصفيه و استفاده مجدد دوره شش جلدي (وير4)قسمت دوم

پدیدآور: شركت متكف و ادي؛ محمدرضا خاني؛ كاميار يغمائيان

قيمت: 720000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1